Aicina iemūžināt vietējās kultūras vērtības un veidot reģionālo kultūras kanonu

Publicēts 08.12.2014

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs, vēloties veicināt Latvijas kultūras kanona atpazīstamību un rosināt diskusijas par kultūras mantojumu, aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju apzināt vietējās vērtības, iemūžināt tās fotogrāfijās un uzsākt savu reģionālo kultūras kanonu vērtību sarakstu veidošanu.

Kultūras mantojums ir cilvēka garīgās darbības liecība materiālā vai nemateriālā formā. Savukārt vietējais jeb lokālais mantojums ir vērtība, kas vieno kopienu, veido kolektīvo atmiņu un izceļ ikviena identitāti.

Vietējo kultūras vērtību apzināšana kalpotu par pamatu reģionālo kultūras kanonu izveidei. Tautas veidoti reģionālie kultūras kanoni sniegtu iespēju iepazīt un meklēt vērtības tuvākajā apkārtnē, pamanīt nepamanīto un rosinātu sabiedrības interesi un diskusijas par kultūras mantojumu un vērtībām.

Iesaistoties LNB īstenotā un Kultūras ministrijas finansētā projekta „Daudzveidīgu aktivitāšu atbalsts Latvijas reģionos, tai skaitā radošās darbnīcas bērniem” aktivitātēs, Rēzeknes Centrālā bibliotēka aicina padomāt par to, ko tieši mēs, Rēzeknes un tās reģiona ļaudis, redzam kā vietējās kultūras vērtības.

Tā kā projekts paredz ne vien šo vērtību apzināšanu un pierakstīšanu sarakstā, bet arī attiecīgo objektu, lietu, vietu, personu fiksēšanu fotogrāfijās un to publicēšanu Latvijas bibliotēku portālā, aicinām ikvienu iedzīvotāju fotografēt vietējās vērtības un iesūtīt fotogrāfijas Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai uz e-pastu rezcb@rezeknesbiblioteka.lv (norāde – vietējo kultūras vērtību foto), kas nodrošinās fotogrāfiju publicēšanu portālā.

Individuāli, domubiedru grupās, darbavietās, skolās, ģimenēs, draudzēs utt. var tikt organizētas arī dažādas aktivitātes, lai izvēlētos tuvākās apkārtnes vērtības un pēc tam dotos tās nofotografēt. Fotogrāfijas var tapt gan speciāli šim mērķim rīkotā kopāsanākšanā, radošajā darbnīcā, izbraukumā, diskusijā, gan arī pavisam ikdienišķā situācijā, piemēram, pa ceļam uz mājām, ja jūsu izvēlētā vērtība ir kāds objekts, kuram dodaties garām.

Kas var tikt fotografēts?

Tas, ko iedzīvotāji uzskata par savu vietējo vērtību:
• vietas (ēkas, ielas utt.);
• dažādi dabas objekti (īpaši koki, akmeņi, upītes utt.);
• personas un viņu darbi (gleznas, grāmatas, skulptūras, amatnieku darinājumi utt.);
• īpaši priekšmeti, kas raksturo un vieno konkrēto kopienu.

Fotogrāfijām pievienojamās ziņas (kopējais zīmju apjoms 350)

• Īsa informācija par vērtību, kas redzama fotogrāfijā.
• Fotogrāfa vārds.
• Attēla tapšanas datums.

Anna Romanovska
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja – galvenā bibliotekāre

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0