Aicina darbā juristu (iepirkumu speciālistu)

Publicēts 08.12.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde
“Kaunatas pagastu apvienība”(Reģ.Nr.40900027411)
aicina darbā juristu (iepirkuma speciālists)

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto jurista (ar specializāciju publisko iepirkumu organizēšanā) amatu. Amata pretendentam ir jābūt augstākajai (otrā līmeņa) izglītībai juridisko zinātņu specialitātē, atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi, valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas.

Pretendentam nepieciešama pieredze publisko iepirkumu, kā arī parādu piedziņas procesa un izsoļu rīkošanas darba procesa organizēšanā un veikšanā, pārstāvībai tiesvedības procesos un tiesvedības procesu dokumentu sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm. Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku, kā arī jurista (iepirkuma speciālista) pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties, komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pamatdarba atalgojums EUR 880,00, amata apraksts – atrodams šeit.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” jurista (iepirkuma speciālista) amatu” līdz 2020.gada 18.decembrim plkst.16.00 jānosūta uz e-pastu: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai jāiesniedz personīgi iestādes lietvedībā, Rāznas iela 38 (II. stāvs), Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622, iepriekš sazinoties pa tālr. 64667000. Kontaktinformācija 64667000 vai mob. 26451063. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Amata apraksts
Nolikums
Pieteikuma anketa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0