9. maijs – Eiropas diena!

Publicēts 09.05.2019

9. maijā  tiek atzīmēta Eiropas diena. Tā ir diena, kad tiek svinēta Eiropas kopības sajūta un panāktais miers Eiropā. Šogad aprit 15 gadi, kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā, kļūstot par pilntiesīgu Eiropas daļu.

Vēsturiski 1950. gada 9. maijā Parīzē Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans, apzinoties trešā pasaules kara draudus, kas varētu aptvert visu Eiropu, starptautiskajai presei nolasīja deklarāciju, kurā Francija, Vācija un citas Eiropas valstis tika aicinātas apvienot savu ogļu un tērauda ražošanu, tādējādi ieliekot “pirmo pamatakmeni Eiropas Savienības izveidē”.  Viņš piedāvāja izveidot Eiropas iestādi, kuras pārraudzībā būtu ogļu un tērauda nozare, kas tolaik veidoja visas militārās varas pamatu. Šajā dienā sākās Eiropas projekts. Tāpēc arī ES valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmē Milānā 1985.gadā tika pieņemts lēmums svinēt 9. maiju kā Eiropas dienu.

Arī šogad 9. maijā visā Latvijā ar dažādiem pasākumiem tiek atzīmēta Eiropas Savienības dzimšanas diena, jeb Eiropas diena. Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā ikvienu īpaši aicina piedalīties Eiropas eksāmena (kas ir aizraujošs tests, lai pārbaudītu savu erudīciju Eiropas jautājumos) kārtošanā visas dienas garumā no 8.00 – 21.00 tiešsaistē www.esmaja.lv

Iestāšanās ES bija viens no pagrieziena punktiem Latvijas turpmākajā attīstībā, paverot neskaitāmas iespējas gan iedzīvotājiem, gan vietējām pašvaldībām. Arī Rēzeknes novada pašvaldība aktīvi iesaistījusies ES piedāvāto iespēju īstenošanā.

Pēdējo gadu laikā Rēzeknes novadā realizēti aptuveni 200 projekti, piesaistot vairāk nekā 38 miljonus eiro lielu finansējumu, kas novadam ir ļoti svarīgs skaitlis.

Padarīts ir daudz: renovētas izglītības iestādes, sakārtotas ciemu ūdenssaimniecības un atjaunoti ceļi. Vairāk kā 11,5 miljoni euro pēdējo piecu gadu laikā ieguldīti Rēzeknes novada izglītības iestāžu labiekārtošanā, tostarp novada nozīmes izglītības centru – Kaunatas, Dricānu, Nautrēnu un Maltas vidusskolas infrastruktūras attīstībā. Lielākā daļa finansējuma piesaistīta  no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Ieguldot ES finansējumu, 2015. gadā atdzima Lūznavas muiža, klūstot ne tikai par iecienītu vietu mākslai un mūzikai, bet ari veicinot uzņēmējdarbību un Rēzeknes novada sociāli ekonomisko izaugsmi.

Lai veicinātu Rēzeknes novada teritorijas ekonomisko un sociālo aktivitāti, pēdējo četru gadu laikā apstiprināti 105 ES programmas LEADER projekti uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, vietējās kopienas atpazīstamībai, vietas pievilcības veicināšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un citam iedzīvotāju iniciatīvām.

Līdz 2019. gada beigām norisinās Eiropas Sociālā fonda projekts – “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā”, kas palīdz iedzīvotājiem nodrošināt slimību profilakses un veselīgu dzīvesveidu veicinošas aktivitātes, kā arī zinošu speciālistu lekcijas un konsultācijas.

Šodien, Eiropas dienā, sūtām sveicienus visiem, kas ir piedalījušies konkursos par Eiropas Savienību, piedāvājuši savas radošās idejas, rakstus, apmeklējuši vai organizējuši seminārus par ES, gatavojuši franču, itāļu un baškīru ēdienus kopā ar Erasmus + programmas dalībniekiem, stāstījuši par savu pieredzi projektos vai arī vienkārši atbalstījuši mūs un Eiropas vērtības!

Diāna Selecka un Inta Rimšāne,
Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē darbinieces
Rēzeknes novada pašvaldība
Atbrīvošanas aleja 95-A, Rēzekne, LV 4601
Tel. +37164607177
http://horse.rezeknesnovads.lv/edic-austrumlatgale/jaunumi/

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0