30. septembrī notiks stratēģijas izstrādes darba grupas sanāksme

Publicēts 18.09.2015

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izstrādā Rēzeknes novada un Viļānu novada teritorijas attīstības stratēģiju.

Stratēģijas mērķis ir noteikt galvenās attīstības prioritātes un konkrētas rīcības, kurās būs iespējama projektu iesniegšana, piesaistot LEADER programmas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu.

Vēršam lauku uzņēmēju uzmanību uz to, ka vismaz 50% jeb aptuveni 800 000 EUR finansējuma tiek plānots novirzīti tieši lauku uzņēmējdarbības attīstībai, t.sk. mājražošanai, lauku tūrismam u.tml. Finansējumu projektiem varēs saņemt saimnieciskās darbības uzsākšanai, kā arī uzņēmumu attīstībai, kuru apgrozījums nepārsniedz 70 000 EUR gadā.

Lai līdzdarbotos Rēzeknes novada un Viļānu novada teritorijas attīstības stratēģijas izstrādē, aicinām Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotājus, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un jo īpaši lauku uzņēmējus, piedalīties stratēģijas izstrādes darba grupas sanāksmē, kas notiks 30. septembrī no plkst. 8.30 – 12.00 Rēzekne novada domes konferenču zālē, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē. Darba grupas sanāksmes laikā plānots izstrādāt stratēģijas attīstības vīziju, mērķus un rīcības. Pieteikšanās darba grupā līdz 28.09.2015., zvanot uz tālruni 64607183 vai rakstot uz e-pastu: info@rezeknespartneriba.lv

PROGRAMMA

Ineta Elksne,
biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izpilddirektore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0