2017. gadā pieaudzis Rēzeknes SEZ komercsabiedrību apgrozījums

Publicēts 07.02.2018

Kā liecina apkopotie provizoriskie komercsabiedrību rādītāji par 2017. gadu, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) komercsabiedrības zonas 20. darbības gadu noslēgušas aptuveni ar 95 miljonu eiro apgrozījumu, kas salīdzinājumā ar 2016. gadu iezīmē pieaugumu par 13%.

2017. gads Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām ir bijis stabilas izaugsmes gads. Apgrozījuma rādītāju pieaugums ir vērojams lielākajā daļā no Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām, turklāt daudzās no tām tas ievērojami pieaudzis un pat dubultojies. Lielākais apgrozījuma pieaugums 2017. gadā bija vērojams metālapstrādes uzņēmumos RSEZ SIA “LATSTAB” un SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ.

Atskatoties uz pērn paveikto, jāteic, ka 20. darbības gads Rēzeknes SEZ un 19 tās komercsabiedrībām ir bijis veiksmīgs. 2017. gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statuss piešķirts vienam uzņēmumam – RSEZ SIA “Alfa Lithium”, kas nodarbojas ar metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecību. Turklāt pagājušajā gadā lēmumu par darbības paplašināšanu Rēzeknes SEZ teritorijā ir pieņēmušas vairākas Rēzeknes SEZ komercsabiedrības, tostarp kokapstrādes uzņēmums “VEREMS” RSEZ SIA un metālapstrādes uzņēmums SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ.

Aizvadītājā gadā Rēzeknes SEZ un tās komercsabiedrības ir guvušas atzinību gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Kokskaidu granulu ražotājs “NewFuels” RSEZ SIA kļuvis par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotā konkursa “Eksporta un inovāciju balva 2017” laureātu kategorijā “Eksportspējīgākais komersants” lielo/vidējo komercsabiedrību grupā. Uzņēmums “Energy Resources CHP” RSEZ SIA saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta apbalvojumu kā Lielākais nodokļu maksātājs Latgales reģionā mazo nodokļu maksātāju grupā. Savukārt Rēzeknes SEZ kopumā guvusi starptautisku atzinību izdevuma fDi Magazine aptaujā par perspektīvākajām pasaules brīvajām zonām Global Free Zones of the Year 2017.

Mainoties valsts kopējai nodokļu politikai, 2018. gads Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām nāk ar jauniem izaicinājumiem. Turpmāk uzņēmumu reinvestētā jeb nesadalītā peļņa ar nodokļiem netiks aplikta, savukārt Latvijas speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās pieejamie uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumi būs attiecināmi tikai uz dividendēm. Tādēļ, lai sniegtu papildus atbalstu uzņēmumu attīstībai, Rēzeknes SEZ pārvalde un komercsabiedrības atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu paplašināt Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām pieejamo atvieglojumu klāstu piešķirot papildus iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.

Par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997. gadā, pamatojoties uz “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu”. Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Rēzeknes SEZ reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot Rēzeknes SEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim.

Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2018. gada sākumā darbojas 19 komercsabiedrības.

 

Papildus informācija:
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Tālrunis: 28633550; e-pasta adrese info@rsez.lv; mājaslapa: www.rsez.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0