Zināmi LEARN organizētā projektu konkursa „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” rezultāti

Publicēts 01.02.2018

Rēzeknes novada pašvaldības nodibinājuma LEARN (Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā) organizētajā konkursā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”  nolemts atbalstīt 11 projektu pieteikumus.

Kopējais  konkursa budžets, ko grantu veidā paredzēts piešķirt projektu īstenošanai no sākotnēji paredzētās summas EUR 25 000.00 ir palielināts līdz EUR 25 363.05, kur EUR 363.05 papildus ir piešķirts no nodibinājuma LEARN budžeta. Atbalstītie projekti tiks īstenoti Gaigalavas, Nagļu, Dricānu un Ozolaines pagastā (katrā pa diviem projektiem), pa vienam projektam – Audriņu, Čornajas un Lūznavas pagastā.

Projektu konkursā 2017. gada nogalē tika iesniegti 16 projektu pieteikumi. Tie tika vērtēti gan pēc administratīvās atbilstības, gan arī pēc saturiskās kvalitātes un sasniedzamo mērķu īstenošanas pienesuma Rēzeknes novada ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Vērtēšanas procesa ietvaros atbalsta pretendenti 17. janvārī bija uzaicināti personīgi prezentēt katrs savu projekta ideju, savukārt vērtēšanas komisijai līdz ar to bija iespēja uzdot saistošus jautājumus un saņemt atbildes, kas ļāva gūt pilnīgāku priekšstatu par potenciālajiem projektu ieviesējiem un viņu mērķiem. Lai pēc iespējas vairākas biznesa idejas tiktu atbalstītas, atsevišķiem projektiem dažādu iemeslu dēļ finansējums noteikts mazākā apjomā nekā pieteikumā bija prasīts.

Vērtēšanas darbu nodrošināja projektu pieteikumu vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Guntis Rasims (Rēzeknes novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs), komisijas locekļi: Ineta Elksne (biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izpilddirektore), Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne), Vita Pučka (AS „Attīstības finanšu institūcija ALTUM” Latgales reģiona vadītāja), Anita Verčinska (nodibinājuma „LEARN” valdes locekle, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja).

Savukārt 8. februārī plkst. 14.00 Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē  notiks svinīgs pasākums, kura laikā tiks pasniegti nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” apliecinājumi par piešķirto finansējumu 11 atbalstītajiem projektu īstenotājiem.

Projektu konkursa rezultāti šeit

Daina Butlere,
nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” izpilddirektore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0