Vietējie ražotāji aktīvi diskutē un rod risinājumus savu ideju īstenošanai

Publicēts 23.12.2016

Ziemas Saulgriežiem tuvojoties, tiek apdarīti svarīgākie darbi, izvērtēts aizvadītais gads un apcerētas jaunas idejas nākotnei. Tā arī Rēzeknes rajona kopienu partnerība (Partnerība) šī gada nogali noslēdza ar semināru mājražotājiem un amatniekiem, sapulcinot tos kopā un dodot iespēju apmainīties kontaktiem, idejām, risinājumiem. Seminārā ieradās vairāk nekā 20 dalībnieku, kas pārstāvēja tādas nozares kā pārtikas pārstrāde (gaļas produktu un piena produktu ražošana, sulas), keramikas izstrādājumu ražošana, tirdzniecība, biškopība, lauku tūrisms, ārstniecības augu izmantošana un garšvielu ražošana, ziepju ražošana, apģērba dizains un šūšana, mājražošana.

Latgaliskā identitāte
Jau semināra sākumā dalībniekiem tika uzdots jautājums, ko katram nozīmē Latgale, uz ko izskanēja patriotiskas atbildes – daudzi ar Latgali saprot mājas, dzimteni. Apzinoties savu identitāti, atšķirību no citiem, to var veiksmīgi izmantot ražošanā, piedāvāt tirgū kvalitatīvus produktus.

Tūrisma pieprasījums Latgalē
Ligita Harčevska, Rēzeknes novada TIC vadītāja, ar praktiskiem piemēriem informēja dalībniekus par “brīvajām nišām” un pieprasījumu tūrisma nozarē – trūkst atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem, kur varētu nodoties kopīgām aktivitātēm, kā arī trūkst unikālu, jaunu produktu/ pakalpojumu, ar ko piesaistīt klientus. Ļoti svarīgs faktors ir viesmīlība, ar kuru viesi tiek uzņemti – tā reizēm atsver tūrisma objekta trūkumus un kvalitāti – viesmīlīgs saimnieks un darbinieki, kas godprātīgi un “ar sirdi” pilda savus pienākumus, ir tie, kuru dēļ apmeklētāji izvēlas atgriezties. Kā nozīmīgs faktors tika minēta arī cilvēku pirktspēja un izcenojumi.

Ražotāji tika aicināti apvienoties, sadarboties savā starpā, jo reģionā trūkst kompleksu tūrisma piedāvājumu vienā teritorijā. Pozitīvie sadarbības piemēri ir Gaigalavas pagastā, kur tūristiem tiek piedāvāts maršruts, kas ietver gan ēdināšanu, gan “šmakovkas” degustāciju, darbnīcas, siera ražotni, konditorejas izstrādājumu degustāciju. Savukārt Griškānu pagastā viesu nama saimniece piedāvā arī kaimiņos ražoto garšaugu produkciju.

Sadarbības jautājums izraisīja plašu un aktīvu diskusiju un kontaktu apmaiņu dalībnieku starpā – ražotāji dalījās savās vajadzībās, sadarbības partneru jautājumos, un daudzi no tiem atrada risinājumus –tika piedāvāts transports uz Rīgu, rastas jaunas produkcijas noieta un pārdošanas iespējas.

Atbalsts vietējiem ražotājiem
Veiksmīgai darbībai ne vienmēr pietiek ar pašu finanšu līdzekļiem, un seminārs turpinājās ar Rēzeknes rajona kopienu partnerības prezentāciju par LEADER finansējuma iespējām ražošanas uzsākšanai un attīstībai. “Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!” – tā Partnerības sauklis raksturo tās darbības mērķi un pamatvērtības.

Partnerība darbojas Rēzeknes novada un Viļānu novada teritorijā un šobrīd ievieš Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (Stratēģija) 2015.-2020. gadam, uz kuras pamata tiek izsludināti projektu konkursi iedzīvotājiem. Uzņēmējdarbības projektu konkurss tiks izsludināts 2017. gada februārī, un ražotāji ir aicināti nākt ar savu biznesa ideju uz konsultācijām, lai izskatītu katru ideju, kā arī izskaidrotu nosacījumus atbalsta saņemšanai.

Prezentācijas laikā bija gan iespēja uzdot jautājumus un saņemt nepieciešamo informāciju par LEADER programmas finansējumu jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem, gan arī uzzināt, kādā veidā notiek projektu iesniegšana, izvērtēšana, īstenošana. Jāpiebilst, ka LEADER programmas finansējums ir 70%, kas ir augstākā atbalsta intensitāte Latvijā, tādēļ ir jārēķinās arī ar augstu konkurenci projektu iesniedzēju starpā.

LPKS “Viļāni”, kas seminārā dalījās ar LEADER projektu pieredzi, iedrošināja potenciālos projektu iesniedzējus darboties, apgūt finansējumu, attīstīties. LPKS “Viļāni” ir viens no veiksmes piemēriem LEADER finansējuma apguvē un attīstības veicināšanā – kooperatīvam ir izstrādāts gan savs zīmols, gan mājas lapa, turklāt produkcija ir ekoloģiska un daudzveidīga, kā arī garda. 2015.gadā Partnerība izvirzīja kooperatīvu“Viļāni” konkursam “Sējējs – 2015”, kurā kooperatīvs ieguva balvu nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”.

Vietējās pašvaldības atbalsts un tiešā pirkšana
Lai informētu iedzīvotājus par Rēzeknes novada nodibinājuma “LEARN” (Lauku Ekonomikas Attīstībai Rēzeknes Novadā) iespējām uzņēmējiem, nodibinājuma vecākā konsultante Anita Matisane informēja par LEARN 2015. gada rezultātiem un īstenotajiem projektiem, plānotajām aktivitātēm, projektu konkursiem.

Ražotāji tika aicināti pieteikties mājražotāju un amatnieku tirdziņiem, kas tiek organizēti katra mēneša trešajā ceturtdienā. Tika uzsvērts, ka trūkst maizes cepēju un piena produktu mājražotāju.

Savukārt veikala “Zaļais” īpašniece Iveta Ieva Aleksāne labprāt dalījās ar sava veikaliņa izveides stāstu un vēlmi piedāvāt pircējiem ekoloģisku, vietējo Latgales ražotāju sarūpētu produkciju – tā radās tiešās pirkšanas kustība. Šobrīd tiešās pirkšanas klientu skaitam ir sezonāls raksturs (no 30 līdz 50). Veikaliņš piedāvā plaša spektra produkciju – amatniecība, garšvielas, vērtīgi bioloģiski kosmētikas un citi produkti, un katras nedēļas otrdienas rītos mājražotāji uz veikaliņu piegādā pēc individuāla pasūtījuma sarūpēto, kur to saņem pircēji. Šāda iespēja ir ļoti nozīmīga mazajiem ražotājiem, turklāt klientam ir iespēja saņemt svaigu produktu, kas gatavots tieši viņam. Vairāk par tiešās pirkšanas kustību un citām iespējām veikala “Zaļais” lapā.

Pašdarbība, sadarbība, kopdarbība
Semināra praktiskā daļa tika atklāta ar īsu ievadu par to, ka veiksmīgs ir ne tas cilvēks, kurš prot atrast vajadzīgo informāciju, bet tas, kas prot to izmantot.

Vienam mazam uzņēmējam ir ārkārtīgi grūti attīstīties. Tika diskutēts par veiksmīgas sadarbības modeļiem un tās motivāciju, tika minēta nepieciešamība „atmest” aizspriedumus un attieksmi, bet balstīties uz savstarpēju ieguvumu. Daudzus nomāc bažas par idejas nozagšanu, pastāstot to citiem, taču ideju nav iespējams īstenot, neesot aktīvam, nesadarbojoties. Tieši komunikācija palīdz atrast sadarbību un nepieciešamos risinājumus.

Semināra dalībniekiem tika dota unikāla iespēja saņemt bezmaksas ieteikumus sava produkta iepakojuma, izskata, piedāvājuma uzlabošanai no citiem dalībniekiem, un katrs no tiem guva vismaz trīs vērtīgus padomus un inovatīvas idejas, ko iespējams realizēt dzīvē.

Semināra noslēgumā interesenti aizkavējās, lai apspriestu iespējas savstarpēji kooperēties un doties uz starptautisku izstādi, kā arī tika diskutēts par pieejamajiem finanšu instrumentiem ārējā mārketinga izmaksu segšanai.

Seminārs tika noslēgts pozitīvā un apņēmības pilnā gaisotnē. Partnerība novēl visiem semināra dalībniekiem sasniegt iecerēto, atrast vajadzīgo, uzsākt veiksmīgu sadarbību, īstenot projektu idejas!

Kristīne Seņkāne,
Biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”
projektu koordinatore

Vairāk informācijas: www.rezeknespartneriba.lv

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0