Valsts svētkos pasniegtas Latgales reģiona uzņēmēju gada balvas, starp apbalvotajiem arī Rēzeknes novada uzņēmumi

Publicēts 20.11.2015

Šogad jau otro gadu Valsts svētku pasākumu laikā Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome godināja Latgales reģiona uzņēmēju gada balvas laureātus, pasniedzot apbalvojumus piecās nominācijās – Lielākais nodokļu maksātājs, Lielākais darba devējs, Sociāli atbildīgs uzņēmums, Gada lauksaimnieks un Gada jaunais komersants.

“Šis konkurss ir iespēja vēlreiz pateikt lielu PALDIES uzņēmējiem, kas ne tikai nodrošina darba vietas reģiona iedzīvotājiem, godprātīgi maksā nodokļus, bet rod arī iespēju atbalstīt un līdzdarboties novadu un pilsētu attīstībā,” uzsver Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada pašvaldības vadītāja Alīna Gendele.

Nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs” balva šogad piešķirta SIA “Rēzeknes Gaļas kombināts”. Uzņēmums dibināts 2001. gadā un pēc gatavās produkcijas ražošanas apjomiem patlaban ieņem vienu no līderpozīcijām Latvijā. 2014. gadā tas bija lielākais uzņēmums pēc apgrozījuma rādītājiem Rēzeknes pilsētā (31 691597 EUR ), kā arī otrais lielākais darba devējs ar vairāk nekā 400 strādājošajiem. Saskaņā ar Valsts Ieņēmumu dienesta datiem nodokļos uzņēmums pērn samaksājis vairāk nekā 400 tūkst. eiro. Uzņēmums veic plašas investīcijas gan ražotnes attīstībā, gan arī jaunu produktu izstrādē. Gaļas izstrādājumi tiek gatavoti pēc īpašām tehnoloģijām, izmantojot augstākās kvalitātes garšvielas, kā arī kūpinot un žāvējot gaļu dabiskā vidē. Rēzeknes Gaļas kombināts regulāri atbalsta bērnus, studentus, vecāka gada gājuma cilvēkus, iesaistoties labdarības pasākumos un atbalstot dažādus projektus.

Nominācijā “Lielākais darba devējs” balva pasniegta SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, novērtējot uzņēmuma izaugsmi, darba vietu skaita pieaugumu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību. Uzņēmums pārstāv vienu no “LEAX Group” metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā un Zviedrijā. 2014. gadā uzņēmuma neto apgrozījums pārsniedza 11 milj. eiro, ražotā produkcija tiek eksportēta uz ES valstīm, galvenokārt Zviedriju. 2014. gadā “LEAX Rēzekne” veiktas 1,4 milj. eiro investīcijas, paplašinot ražošanas telpas un ļaujot palielināt gan uzņēmuma eksporta ieņēmumus, gan arī darba vietu skaitu. Uzņēmums ir viens no lielākajiem darba devējiem Rēzeknes novadā – patlaban uzņēmumā nodarbināti 142 darba ņēmēji. “Diena, kad mēs pārstāsim būt labāki, būs diena, kad mēs pārstāsim būt labi,” – tas ir viens no “LEAX Rēzekne” veiksmes principiem. Uzņēmumā nodrošināta sociāli atbildīga uzņēmējdarbības vide, darba vietas aprīkotas, ievērojot darba vides drošību, strādājošajiem tiek nodrošināts transports, darba apģērbs, tēja, kafija darbavietā, tiek veiktas piemaksas par virsstundām, nakts darbu. Rūpējoties par strādājošo veselīgu dzīvesveidu, nodrošināti sporta zāles un baseina apmeklējumi, bet nesmēķējošajiem darbiniekiem noteiktas piemaksas pie darba algas. Uzņēmumā rūpējas par darbinieku kompetences pieaugumu, līdz ar to arī darba algas palielināšanos.

Nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums” balva piešķirta SIA “Preiļu Celtnieks”. Uzņēmums kopš 2000. gada sniedz pakalpojumus būvniecībā, metālapstrādē un teritorijas labiekārtošanā. Patlaban uzņēmums nodarbina 45 darbiniekus, ik gadu tiek veikta darbinieku apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, darbinieki tiek nodrošināti ar specapģērbu un vismaz divas reizes gadā tiek paaugstināta darbinieku kvalifikācija, nodrošinot nepieciešamās apmācības. SIA „Preiļu celtnieks” ir arī viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Preiļu novadā. Rūpējoties par nozares attīstību un kvalificēta darbaspēka pieejamību, uzņēmums nodrošina tehnikumu prakses vietas profesionālo skolu audzēkņiem, dod darba iespēju skolēniem vasaras brīvlaikā, kā arī organizē izglītojošus seminārus par būvniecības produktiem un iespējām celtniecības nozarē. Pastāvīgi uzņēmums nodarbojas ar mecenātismu, finansējot skolēnu ārzemju pieredzes braucienus un Preiļu novada jauno sportistu dalību čempionātos.

Nominācijā “Gada lauksaimnieks” balva piešķirta zemnieku saimniecībai “Kotiņi” no Viļakas novada. Saimniecība dibināta 1992. gadā un savas darbības sākumā apsaimniekoja 14 hektārus lauksaimniecības zemes. Patlaban tā ir viena no lielākajām Latgales zemnieku saimniecībām, kas specializējusies graudkopībā, sēklaudzēšanā un apstrādā jau 2220 hektārus, no kuriem vairāk nekā puse ir augstā ataudzējuma sertificētās sēklas lauki. Tiek audzēti arī pārtikas un lopbarības graudaugi, saimniecībā tiek pielietota integrētās audzēšanas metode. Kvalitatīvs sēklas materiāls tiek realizēts gan Latvijā, gan Eiropā.

Nominācijā “Gada jaunais komersants” balva šogad pasniegta Rēzeknes novada uzņēmumam SIA “Gravtex”. Uzņēmums aktīvu darbību uzsācis pagājušajā gadā un izgatavo koka žogus, vārtus un dekoratīvos paneļus, ko var izmantot balkoniem, lodžijām, radiatoru režģiem un citur, sniedz frēzēšanas, gravēšanas, ēvelēšanas un citus pakalpojumus. Būtiski, ka uzņēmums akcentē videi draudzīgu produktu ražošanu, turklāt, izmantojot dabai draudzīgas tehnoloģijas. Uzņēmums nodarbina 7 strādājošos, aktīvi iesaistās ārējo tirgu apgūšanas pasākumos.

Latgales Plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) konkursu izsludināja šā gada oktobrī. Tā mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmē uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā, veicina Latgales uzņēmēju atpazīstamību, popularizē labas uzņēmējdarbības prakses piemērus. Pretendentus apbalvojumiem varēja pieteikt iedzīvotāji, organizācijas, uzņēmumu kolektīvi, komersanti, biedrības, iestādes un pašvaldības.

Šogad konkursā tika pieteikti 28 Latgales uzņēmumi, tajā skaitā gan komercsabiedrības, gan zemnieku saimniecības. Daži no pretendentiem tika pieteikti vairākās nominācijās vienlaicīgi. Tāpat kā iepriekšējā gadā, lielāko daļu konkursa pieteikuma anketu iesniedza reģiona pašvaldības. Visvairāk nominantu tika pieteikts nominācijās “Sociāli atbildīgs uzņēmums”, “Gada lauksaimnieks”.

Apbalvojumi Latgales reģiona uzņēmumiem tika pasniegti Latvijas Republikas 97. gadadienas svinīgajos sarīkojumos 2015. gada 18. novembrī Rēzeknē un Preiļos.

Ziņu sagatavoja
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs

Balvu saņem SIA Gravtex

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0