Latgales forums “Uzņēmēju un pašvaldību sadarbība reģiona viedai attīstībai”

Publicēts 09.04.2018

LATGALES FORUMS 17.aprīlī
“Uzņēmēju un pašvaldību sadarbība reģiona viedai attīstībai”
Rīkotāji: Preiļu novada dome, Latgales plānošanas reģions, Latvijas Zinātņu akadēmija,
Latvijas Pašvaldību savienība
Norises vieta: Preiļu kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi
Dalībnieki: zinātnes pārstāvji, uzņēmēji, pašvaldību vadītāji un darbinieki

DARBA KĀRTĪBA
13.30 – 14.00 Reģistrācija
14.00 Foruma atklāšana
Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Iveta Maļina-Tabūne, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja
Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents
14.10 “Latgales reģiona ceļš uz viedo attīstību, balstoties uz inovatīvu uzņēmējdarbību”
Baiba Rivža, LZA akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore
14.30 “Valsts un pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai”
Andra Feldmane, LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
14.50 “Inovācijas uzņēmējdarbībā un tehnoloģiju pārnese”
Ivans Griņevičs, Rīgas Tehniskās universitātes docents, Daugavpils filiāles direktors
15.10 “Uzņēmēju un zinātnieku sadarbības metodes: teorija un prakse”
Sandra Muižniece-Brasava, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore,
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra vadītāja
15.30 “Preiļu novada sadarbība ar uzņēmējiem un projekti uzņēmējdarbības atbalstam” Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Elita Jermolajeva, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja
15.45 Paneļdiskusija “Kā palīdzēt uzņēmējiem un padarīt stiprāku Preiļu novadu, Latgales reģionu”
Moderators: Juris Vucāns, uzņēmējs
Piedalās: Gunārs Svilāns, SIA „Salang P” valdes loceklis
Aija Zīmele, zīmola „Bērnības zeme” radītāja, konkursa “Laukiem būt!” 1.vietas ieguvēja 2018.gadā
Egils Stikāns, SIA „Preiļu celtnieks” komercdirektors
Sandis Šķēps, SIA „Preime” valdes priekšsēdētājs
Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona LUC vadītājs
Ineta Liepniece, Preiļu novada domes uzņēmējdarbības konsultante
17.00 Foruma noslēgums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0