Uzņēmējiem ir pieejamas iepakošanas iekārtas

Publicēts 21.09.2020

Rēzeknes novada uzņēmējiem Dricānu vidusskolā, Izglītības uzņēmējdarbības kontaktpunkta telpās ir pieejamas dažādas iekārtas, kuras var izmēģināt savu produktu fasēšanā, svēršanā un iepakošanā.

Pieejamas ir deviņas iepakošanas iekārtas: termosarukuma iekārta – izmantojama gan pārtikas, gan nepārtikas preču iepakošanai; 2 principiāli atšķirīgas vakuuma iepakošanas iekārtas (viena bez un otra ar gāzes pieslēgumu, kas ļauj pagarināt produkta dzīvildzi); 2 dažādi maisiņu aizkausētāji, lai būtu iespējams nodrošināt ne tikai plēves materiāla aizkausēšanu, bet arī folijas materiālu aizkausēšanu, kad ir svarīgi iepakotajam produktam nodrošināt atbilstošāku mikroklimatu iesaiņojumā (piemēram, lai nepiekļūst gaisma un tiek saglabāts atbilstošs mitruma režīms); maisiņu aizdares iekārta un plēves dispansers – salīdzinoši lēts un pieejams iesaiņošanas veids; marķētājs – jebkuras iesaiņotas preces noformēšanai atbilstoši likumdošanas prasībām; svari – iepakotās preces svara noteikšanai.

Kā arī divas datortehnikas vienības – portatīvais dators un daudzfunkcionāls krāsainais printeris, lai ir nodrošināta iespēja etiķešu noformēšanai un drukāšanai, kā arī, protams, informācijas gūšanai no interneta vides.

Iekārtas izmēģināt bija iegriezies SIA “LATGALES GARDUMI” īpašnieks Zintis Tiltiņš, kas nodarbojas ar vistu, cūku ausu un skumbriju kūpināšanu. Zintis izmēģinādams iekārtas minēja pozitīvo aspektu: “Iekārtas ir labas, un pie lielajiem pasūtījumiem ar šādām iekārtām varētu darbu izdarīt daudz reiz ātrāk, kā arī labi, ka viss ir “uz vietas” var gan nosvērt uzreiz, gan iepakot, gan nomarķēt, laba iespēja izmēģināt un paskatīties kā būtu, ja mājās būtu līdzīgs inventārs”.

Aicinām uzņēmējus, kuriem ir vēlme izmēģināt iekārtas sazināties ar IUK komercdarbības speciālisti Sanitu Vjaksi, tel.: 26256394, e-pasts: sanita.vjskse@rezeknesnovads.lv

Iekārtas Nodibinājumam “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” („LEARN”) tika iegādātas projekta “Iepakošanas darbnīcas izveide” ietvaros. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, kas atbalstīts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

 

IUK Komercdarbības speciāliste,
Sanita Vjakse

IMG_0566IMG_0573 IMG_20200406_104928 WhatsApp Image 2020-05-07 at 10.10.00 (5)

Logo_rakstiem_600_x_89

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0