Uzņēmējdarbība Rēzeknes novadā 2014. gadā

Rēzeknes novadā ir attīstīta daudzpusīga un plaša uzņēmējdarbība, taču vislielākais uzņēmumu skaits ir saistīts ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu. Daudzi uzņēmumi ir apvienojušies un darbojas dažādās kooperatīvajās sabiedrībās, lai veiksmīgāk konkurētu ar savu produkciju tirgū, citi, savukārt, izmanto Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) piedāvātās priekšrocības.

Pēc uzņēmējdarbības formas Rēzeknes novadā visvairāk darbojas zemnieku saimniecības, kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

Pēc Lursoft datiem, laika periodā no 1991. gada līdz 2014. gadam Komercreģistrā un Uzņēmumu reģistrā kopā Rēzeknes novadā reģistrēti 2649 uzņēmumi, vislielākais reģistrēto uzņēmumu skaits bija 1992. gadā, attiecīgi mazākais 2002. gadā – 19.

diagramma

Laika posmā no 1995. gada līdz 2014. gadam pēc Lursoft datiem Komercreģistrā Rēzeknes novadā reģistrēti 714 uzņēmumi, likvidēti – 120, Uzņēmumu reģistrā – reģistrēti – 511, likvidēts – 751 uzņēmums.

Lielākie Rēzeknes novada uzņēmumi atrodas un savu darbību veic to Rēzeknes novada pagastu teritorijās, kuri atrodas netālu no Rēzeknes pilsētas.

Nemainīgi, salīdzinot ar 2012. gadu, pēc apgrozījuma uz 2013. gadu (Lursoft dati) Rēzeknes novadā lielākie uzņēmumi ir RSEZ SIA VEREMS, kas darbojas finiera lokšņu un koka paneļu ražošanā Rēzeknes novada Vērēmu pagastā, SIA būvfirma “CEĻI UN TILTI”, kas nodarbojas ar ceļu un maģistrāļu būvniecību un atrodas Rēzeknes novada Čornajas pagastā, RSEZ SIA “LEAX Rēzekne”, nodarbojas ar detaļu un piederumu ražošanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā arī metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana, uzņēmums atrodas Rēzeknes novada Ozolaines pagastā.
20 Rēzeknes novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2013. gadā
(Lursoft dati)

N.p.k.

Uzņēmums

Apgrozījums, EUR

1

VEREMS, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību

24,879,490.00

2

CEĻI UN TILTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību būvfirma

13,551,972.00

3

LEAX Rēzekne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas

10,475,576.00

4

Ludzas mežrūpniecības saimniecība, Akciju sabiedrība

5,463,473.00

5

UNIK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

4,466,793.00

6

METALO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

4,398,118.00

7

NB & BV Transport, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

4,018,291.00

8

SKAIDA PV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

3,167,684.00

9

BAIBIŅA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

2,945,298.00

10

KRĀCES, Nagļu pagasta zemnieku saimniecība

2,878,374.00

11

SPRŪŽEVA M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

2,601,158.00

12

ASKO AS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

2,246,244.00

13

NOOK, LTD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma

2,242,712.00

14

NOMIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

1,821,874.00

15

Latgales taras kompānija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

1,721,016.00

16

MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

1,719,723.00

17

AKSIL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

1,712,688.00

18

KAUNATA, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība

1,388,613.00

19

ALĪSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

1,289,110.00

20

Lion Īpašumi, SIA

1,284,315.00

Vislielākais apgrozījuma pieaugums pret 2012. gadu (Lursoft dati) ir Rēzeknes novada Vērēmu pagasta uzņēmumam SIA „Lion Īpašumi”, t.i. 3,06 reizes, otrs lielākais apgrozījuma pieaugums ir Rēzeknes novada Vērēmu pagasta uzņēmumam SIA „SORMS”, t.i. 2,36 reizes, savukārt, kā trešo uzņēmumu ar vislielāko apgrozījuma pieaugumu var minēt Rēzeknes novada Ozolaines pagasta uzņēmumu SIA ” ALAAS “, t.i. 2.14 reizes.

20 Rēzeknes novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2013. gadā
(Lursoft dati)

Nr.p.k.

Uzņēmums

Apgrozījuma pieaugums

1

Lion Īpašumi, SIA

3.06 reizes

2

SORMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

2.36 reizes

3

ALAAS, SIA

2.14 reizes

4

VAIVARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

95%

5

Dastikar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

65%

6

Latgales taras kompānija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

60%

7

EV Holding, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

58%

8

MGD & Co, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

52%

9

NB & BV Transport, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

52%

10

SPRŪŽEVA M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

50%

11

SAKARNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

50%

12

TRANSEV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

43%

13

MALTAS CELTNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

38%

14

KlimatON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

36%

15

MJP BŪVE, SIA

36%

16

LEJAS, Zemnieku saimniecība

32%

17

DAILEKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

31%

18

BAJĀRI, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība

31%

19

RITAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

24%

20

SEV AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

25%

1997. gadā Rēzeknes novadā un Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā tika nodibināta Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (RSEZ) ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Latgales reģionā kopumā, kā arī sekmēt preču eksportu un importu caur Latviju. RSEZ ir viena no četrām speciālajām ekonomiskajām zonām un brīvostām Latvijā, vienīgā Latgales reģionā, kas piedāvā uzņēmumiem īpaši labvēlīgu nodokļu vidi. RSEZ statuss ir piešķirts četriem Rēzeknes novada uzņēmumiem — “VEREMS” RSEZ SIA, RSEZ “LEAX Rēzekne” SIA, RSEZ „GERBACH” SIA un RSEZ „Rigamet” SIA.

Rēzeknes novadā dominējošās nozares, kurās uzņēmumiem ir apgrozījums virs 1,0 milj. ir kokapstrāde un ar to saistīti pakalpojumi, kravu pārvadājumi, ceļu un maģistrāļu būvniecība, mežizstrāde un ar to saistīti pakalpojumi, darbarīku ražošana, gatavo metālizstrādājumu ražošana, lauksaimnieciskā ražošana, būvniecība un apdares darbi u.c. jomās.

Jāatzīmē to, ka Rēzeknes novads ir lauku teritorija, kurā pārsvarā darbojas nelielas zemnieku saimniecības, kas lauksaimniecības jomā nodarbina savus ģimenes locekļus vai arī nelielu skaitu (pārsvarā no 1-5) algotu darbinieku.

Novada teritorijā darbojas arī mājražotāji, amatnieki un rokdarbnieki, kā arī būtisks ir lauku tūrisma uzņēmumu piedāvājums, kas ļauj apskatīt mūsu unikālās novada dabas bagātības.

2014. gada aktivitātes uzņēmējdarbībā:

Rēzeknes novada pašvaldībā darbojas Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome, kas pārstāv uzņēmēju intereses novadā. Šajā gadā tā risināja dažādus uzņēmējiem sasāpējušus jautājumus, tiekoties sanāksmēs Rēzeknes novada pašvaldībā  (sīkāk skatīt sadaļu UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀ PADOME).

Nominācijai

Lai noskaidrotu un godinātu Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti 19. martā noslēdzās konkurss „Rēzeknes novada uzņēmums 2013″, kurā tika izvērtēti šādi uzņēmumi – Mini Zoo “Rozīte” no Audriņu pagasta, Konstantīns Bindju, z/s “Ezerzeme” brīvdienu māja “Ezera sonāte” no Bērzgales pagasta, z/s “Vairogi”, SIA “Rāznas līcis” no Čornajas pagasta, IK “Cīruļi Ekofarm”, Treikuļu ģimenes uzņēmumi, z/s “Pumpuri” no Dricānu pagasta, z/s “Edgari”, z/s “Pureņi” Feimaņu pagasta, SIA “Balt Harmonia” no Gaigalavas pagasta, Anatolijs Vituškins, SIA “UNIK” no Griškānu pagasta, z/s “Podnieki” no Ilzeskalna pagasta, Ivo Sutins no Kaunatas pagasta, z/s “Žubītes”, Dainis Gudriks no Lendžu pagasta, z/s “Meža Grumuži” no Lūznavas pagasta, SIA “Dana”, SIA “LATPOWER” no Mākoņkalna pagasta, Marija Tjuša, z/s “Leimaņi”, z/s “Krāces”, SIA “Skadeņi” no Nagļu pagasta, z/s “BĒRZUBIRZE”, z/s “Lejas” no Nautrēnu pagasta, zirgu sēta “Untumi” no Ozolmuižas pagasta, lauku sēta “Mežmalas”, SIA “LMKO” no Pušas pagasta, z/s “Morāni”, z/s “Jaunliepu mājas” no Rikavas pagasta, SIA “Tutinelli” no Sakstagala pagasta, z/s “Ieva”, p/s “Tītari” no Silmalas pagasta un SIA “Strūžānu siltums” no Strūžānu pagasta. Kopumā konkursam tika izvirzīti 39 pretendenti deviņās nominācijās.

Rēzeknes novada pašvaldības rīkotajā konkursā “Rēzeknes novada uzņēmums” nominācijā “Gada uzņēmums” par uzvarētāju kļuva Pušas pagastā strādājošā SIA “LMKO”. Saimniecībā tiek apsaimniekoti 150 hektāri zemes, tās pamatnodarbošanās – lauksaimniecība un piena lopkopība. Saimniecības īpašnieki ir Latvijas Augļkopju asociācijas un divu kooperatīvu biedri Marija un Andris Runtovski. Nominācijā “Gada jaunais uzņēmums” uzvarēja zemnieku saimniecība (ZS) “Bērzubirze” no Nautrēnu pagasta. Tās īpašniece ir Evita Šķestere saimniecībā audzē ķiplokus. Uzvarētājs nominācijā “Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs” ir SIA “Rāznas līcis” no Čornajas pagasta, kuras īpašnieks ir Edgars Teivāns. Nominācijā “Gada mājražotājs” uzvarētājs ir Ivo Sutins, kas nodarbojas ar biškopības produktu ražošanu, bet nominācijā “Gada amatnieks” – rokdarbniece Marija Tjuša. Par uzvarētāju nominācijā “Inovatīvu produktu ieviesējs” kļuva individuālais komersants “Cīruļi Ekofarm” no Dricānu pagasta. Tās īpašnieks ir Jurijs Plešanovs. “Cīruļi Ekofarm” nodarbojas ar vīngliemežu audzēšanu. Nominācijai “Sabiedriskā aktivitāte” tika izvirzīta un pateicību par piedalīšanos konkursā saņēma zemnieku saimniecības “Leimaņi” īpašniece Veneranda Rimša no Nagļu pagasta. Nominācijā “Gada lielākais darba devējs 2013″, kur pretendenti tika izvirzīti pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem, par uzvarētāju tika atzīta SIA “Ceļi un tilti”. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir Ēvalds Čodars. Savukārt uzvarētājs nominācijā “Uzņēmums – novada VIP (vietējās identitātes produkts)” ir SIA “LatPower” no Mākoņkalna pagasta, kura īpašnieks ir Ilgonis Upītis. Uzņēmums iegūst sapropeli.

No 2014. gada 1. marta līdz 30. septembrim tika pieaicināts neatkarīgs eksperts Rēzeknes novada tūrisma mītņu sniegtā naktsmītņu pakalpojuma kvalitātes novērtēšanai. Tika apsekotas 49 dažāda līmeņa naktsmītnes (viesnīcas, atpūtas kompleksi, viesu mājas, brīvdienu mājas, lauku mājas, kempingi). Tūrisma mītņu apsekošana notika trijos posmos pēc kuriem tūrisma uzņēmēju sapulcē 20. oktobrī prezentēja apsekošanas laikā iegūtos rezultātus. Atzinība par ieguldījumu tūrisma produkta veidošanā un naktsmītņu pakalpojuma attīstībā un par Rēzeknes novada identitātes popularizēšanu tika izteikta ūdens tūrisma attīstības centra „Bāka” kolektīvam, viesu mājas „Zaļā sala” īpašniekiem Ritai un Viktoram Tēraudiem, viesu mājas „Vītoli” īpašniekiem Ingrīdai un Arvīdam Zelčiem, atpūtas kompleksa „Ezerkrasti” īpašniekiem Sandrai un Ērikam Višiem, brīvdienu mājas „Rūmes” īpašniekiem Ritai un Vilim Platačiem, atpūtas kompleksa „Rāznas līcis” īpašniekiem Ingai un Edgaram Teivāniem, brīvdienu mājas „Meirānu krasts” īpašniekiem Irinai Abramovai un Anatolijam Daņiļenko, lauku mājas „Zvejnieki” īpašniekiem Annai un Jānim Macāniem, atpūtas kompleksa „Rāznas stāvkrasti” īpašniekam Anatolijam Kozlovam, brīvdienu mājas „Veselības sala” īpašniekam Edgaram Tabūnam, kempinga „Selena” īpašniekiem Jeļenai un Anatolijam Leščinskiem, brīvdienu mājas „Osmany” īpašniecei Sabīnei Kaseresai.


bildeLai popularizētu tūrisma uzņēmumus Rēzeknes novadā, novada pašvaldība finansēja Tūrisma informācijas centra darbinieku dalību šādās tūrisma izstādēs: Vakantiebeurs 2014 (Utrehta, Nīderlande); Matka 2014 (Helsinki, Somija); Adventur 2014 (Viļņa, Lietuva); Reisen Hamburg 2014 (Hamburga, Vācija); Balttour 2014 (Rīga, Latvija); Tourest 2014 (Tallina, Igaunija); f.re.e 2014 (Minhene, Vācija); MITT 2014 (Maskava, Krievija); Lato 2014 (Varšava, Polija); Otdix bez granic 2014 (Sanktpēterburga, Krievija); Otdix 2014 (Minska, Baltkrievija); Latgales kultūras dienas Sanktpēterburgā (Krievija).


No kreisās - Zirgu sētas 17. aprīlī Rīgā diviem lauku tūrisma uzņēmējiem tika pasniegta kultūras zīme „Latviskais mantojums”. Kultūras zīme tiek dāvināta kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā un kā mārketinga zīme, kas norāda apmeklētājam, ka šajos objektos var iepazīt latvisko mantojumu. No 35 pretendentiem, komisija nolēma zīmi piešķirt trīspadsmit saimniecībām, tostarp diviem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem no Rēzeknes novada: zirgu sētai „Untumi”, kur var iegūt jāšanas iemaņas instruktora pavadībā un vizināties zirga pajūgā, kā arī zemnieku saimniecībai „Apkalnmājas”, kur tiek izgatavoti zirga aizjūga piederumi, siksnas, jostas, ādas maisiņi un citas lietas no ādas, kā arī ikviens interesents var iepazīties ar dažādiem ādas veidiem un iemēģināt roku ādas apstrādē.

No 24. līdz 26. aprīlim norisinājās Rēzeknes novada pašvaldības atbalstītais tradicionālais  pasākums Podnieku dienas. Tajā tika popularizēti novada amatnieki Voldemārs, Olga,  Jānis, Māris Voguli, Andris Ušpelis, Viktors Ušpelis, Staņislavs Viļums, Aivars Ušpelis, Evalds Vasilevskis, Aiga Dātava, Pēteris Gailums un viņu produkcija.

Rēzeknes novada pašvaldība 2014. gadā rīkoja vairākus pasākumus — Rēzeknes novada dienas, Lauku dienu un, pirmoreiz, arī Aviācijas dienu, kuri bija plaši apmeklēti, šīs pašvaldības aktivitātes lāva Rēzeknes novada uzņēmējiem popularizēt un pircējiem piedāvāt savu produkciju.

Rēzeknes novada pašvaldība un visu 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldes 2014. gada 8. jūlijā izveidoja nodibinājumu „LEARN” Tā darbības mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā. Šī mērķa īstenošanai nodibinājums paredz atbalstīt mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās personas, kuras uzsāk un attīsta uzņēmējdarbību Rēzeknes novada teritorijā.

Novadā 2014. gadā kā regulārs pasākums notiek amatnieku – mājražotāju tirdziņš, kur aktīvi savu produkciju piedāvā:

Vārds, uzvārds/

saimniecības nosaukums

Piedāvātā produkcija

Pagasts/

Kontaktinformācija

z/s „Lukstiņmājas”

Dārzeņi, skābēti kāposti

Ozolmuižas pagasts

28342508

z/s „Mētras”

Gaļas izstrādājumi

Sakstagala pagasts

29930412

Olga Vinokurova

Konditorejas izstrādājumi

Ozolaines pagasts

29530411

Gunta Hjusa

z/s „Dzeneiši”

Tējas

Nautrēnu pagasts

26548778

Margarita Začevska

Medus

Gaigalavas pagasts

22020463

Pēteris Mozumačs

Medus

Gaigalavas pagasts

29188234

Aivars Počs

z/s „Sīļusala”

Āboli

Gaigalavas pagasts

29166906

Inta Rancāne

p.s. „Silavas”

Avenes

Nautrēnu pagasts

 26535841

Aksana   Kuzņecova

Z/s „Lapsiņas”

Paipalu olas,

cepumi „Rozītes”, „Žagariņi”

Sakstagala pagasts

 29439402

Z/s  „Ezerzeme”

Ķiploki, āboli

Bērzgales pagasts

 29472876

Guntars Skudra

Piparmētru sīrups, priežu čiekuru ievārījums, kazenes,  „skudru pūznis”

Ozolaines pagasts

 29495624

Zs „Ķirši”

Augļi un dārzeņi

Lendžu pagasts

 29283547

Ivo Sutins

Medus

Kaunatas pagasts

26525419

Z/s „Priedaine”

Smiltsērkšķu sula, saldētas ogas

Sakstagala pagasts

26335240

SIA „Anēls”

Konditoreja (tortes, kūkas, cepumi u.c.)

Kantinieku pagasts

29470764

Z/s „Lapegles”

Medus, bišu maize, vaska sveces

Lendžu pagasts

26520908

Anita, Edgars Matisāni

Rokdarbi (šalles, brošas uc.) un koka (taburetes, puķu turētāji, bišu stropi u.c.) izstrādājumi

Sakstagala pagasts

29678406

Marta Igaune

Vīni

Nagļu pagasts

29178929

Latgales stends gadatirgū Riga food 2014.No 4. līdz 7. septembrim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu zālē, jau 19. reizi notika pārtikas nozares izstāde “Riga Food, kur Rēzeknes novadu pārstāvēja ogu un augļu vīna darītāja Marta Igaune no Nagļu pagasta ar “Martas dzimtas vīniem”, Nautrēnu pagasta z/s “Bērzubirzes” ar unikālajiem ķiploku pesto un vasabi, kokgriezējs Edgars Matisans no Sakstagala pagasta un “Latgolys golds”, kas piedāvāja rudzu maizi, speķi un Latgales tradicionālo šmakovku.


Rēzeknes novada uzņēmēji ikgadējā izstādē Rēzeknes uzņēmējs 2014.31. oktobrī un 1. novembrī Rēzeknes Uzņēmēju biedrības rīkotajā ikgadējā izstādē – gadatirgū “Rēzeknes Uzņēmējs” piedalījās arī Rēzeknes novada zemnieki un mājražotāji. Ābolus un bumbierus piedāvāja zemnieku saimniecība “Ķirši” no Lendžu pagasta, dārzeņus un skābētus kāpostus – Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība “Lukstiņmājas”, no Sakstagala pagasta z/s “Priedaine” pārdeva smiltsērkšķu produkciju, bet z/s “Lapsiņas” — paipalu olas. Krāšņus tamborējumus un adījumus piedāvāja Ruta Rancāne no Lendžu pagasta, acis priecēja  Anatolija Vituškina un Jura Krompāna keramika un z/s “Apkalnmājas” ādas darinājumi.

13. novembrī Jelgavas novada Ozolniekos, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajā konkursā „Laukiem būt!” finālā kopskaitā piecas dažādas jauniešu radītas biznesa idejas, kas saistītas gan ar lauksaimniecisko darbību, gan amatniecību, gan pārtikas ražošanu tika atzītas par labākajām un saņēma motivējošas naudas balvas. Par labāko ideju lauksaimniecības nozarē atzīts Žaņa Jesko no Rēzeknes novada projekts „Biškopības produkcijas ražošanas attīstīšana piemājas saimniecībā Dzipšļi”. Savukārt, 3. vietu nominācijā „Uzņēmējdarbības ideja lauksaimniecības nozarē” saņēma Valentīns Brokāns no Rēzeknes novada ar projektu „Šķirnes mājputnu audzēšanas uzsākšana Valentīna Brokāna piemājas saimniecībā”.


Konkurss “Rēzeknes novada uzņēmums 2014″

Balva Iesniegtas 30 pieteikumu anketas konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums 2014”, lai noskaidrotu un godinātu Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti, pieteikti – Solveiga Gulau no Bērzgales pagasta, z/s “Ezerkrasti” no Čornajas pagasta, SIA “LN DEMO”, z/s “Lazdiņi” no Dricānu pagasta, z/s “Jāņi” no Feimaņu pagasta, SIA “Sprūževa M”, SIA “Zaļā Sala R” no Griškānu pagasta, z/s “Māris” no Ilzeskalna pagasta, SIA “Anēls” no Kantinieku pagasta, z/s “Tiptops”, z/s “Selena 2003″ no Kaunatas pagasta, z/s “Zelmeni”, Ruta Rancāne, SIA “DASTIKAR” no Lendžu pagasta, Aivars Ušpelis, Gunārs Smeilis no Maltas pagasta, “Burvīgā Rāzna” no Mākoņkalna pagasta, z/s “Atvari” no Nagļu pagasta, z/s “Dzeneiši” no Nautrēnu pagasta, SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ Ozolaines pagasta, z/s “Kalēji”, z/s “Lukstiņmājas”, SIA “Podusēta” no Ozolmuižas pagasta, IK “Izidori” no Pušas pagasta, Zaiga Graudiņa, Edgars Matisans no Sakstagala pagasta, SIA “Baibiņa”, z/s “Liepziedi” no Stoļerovas pagasta un z/s “Apkalnmājas”, “Verems” RSEZ SIA no Vērēmu pagasta. Kopumā: 6 pieteikumi uz nomināciju „Gada amatnieks”, 2 pieteikumi „Gada inovatīvu produktu/ pakalpojumu ieviesējs”, 10 pieteikumi „Gada uzņēmums”, 1 pieteikums „Gada uzņēmums – novada VIP”, 4 pieteikumi „Gada jaunais uzņēmums”, 6 pieteikumi „Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs” un 1 pieteikums nominācijai „Gada kultūras mecenāts”.

Lai popularizētu Rēzeknes novada uzņēmējdarbību un produkciju, Rēzeknes novada pašvaldība 2015. gadam veido krāšņu kalendāru ar fotogrāfijām, kurās attēlota Rēzeknes novadā ražotā produkcija.