Tiek izsludināts LEADER konkurss uzņēmējdarbības atbalstam

Publicēts 19.12.2020

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 9. kārtu ar kopējo finansējumu 400156,35 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:

1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” – piešķirtais finansējums 150000,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 30 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;

1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” – piešķirtais finansējums 250156,35 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas; kopprojektam līdz 80%.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2021. gada 15. janvāra līdz 2021. gada 15. februārim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes un Viļānu novadā. ELFLA finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai..

Informācija par konkursu, projektu vērtēšanas kritērijiem katrai rīcībai, veidlapas, normatīvie akti un cita papildinformācija pieejama – http://www.rezeknespartneriba.lv/index.php/leader/projektu-konkurss

Papildus informācija, sazinoties pa tālr. 64607183, 27479312 vai e-pastā info@rezeknespartneriba.lv.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0