Seminārs “Sociālā uzņēmējdarbība un ideju attīstība”

Publicēts 29.05.2017

9. jūnijā plkst. 9.00 Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē nodibinājums “LEARN”/Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā/ organizē semināru: “Sociālā uzņēmējdarbība un ideju attīstība.”

Semināra dienas kārtībā:

  • Sociālo uzņēmumu pazīmju, atlases kritēriju un atbalsta instrumentu piemērošana (t.sk. finanšu atbalsta sniegšana sociālajiem uzņēmumiem Latvijā).
  • Uzņēmējdarbības vides dažādošana.

Tradicionālā izpratnē uzņēmējdarbība nozīmē preču un pakalpojumu piedāvāšanu, izplatīšanu un pārdošanu. Sociālā uzņēmējdarbība būtībā nodarbojas ar to pašu, vienīgi sociālā uzņēmējdarbība sniedz tiešu ieguldījumu sabiedrības labā. Attiecīgi, uzņēmuma peļņa netiek sadalīta starp īpašniekiem, bet ieguldīta sabiedrībai sociāli nozīmīgu problēmu risināšanā vai arī uzņēmuma darbības nodrošināšanā tiek iesaistītas sociāli neaizsargātas sabiedrības grupas. Pasaules praksē var atrast daudz un dažādu piemēru, kā sociālā uzņēmējdarbība tiek definēta, saprasta un regulēta.

Kādēļ sociālo uzņēmējdarbību ir tik būtiski attīstīt?! Mūsdienu mainīgajā pasaulē, turklāt patērētāju sabiedrībā, vajadzības un preču patēriņš tikai pieaug. Patērētāji pērk vairāk un attiecīgi piegādātāji vairāk un vairāk saražo. Taču, tajā pašā laikā, ne visās pasaules valstīs to iedzīvotāji ir paēduši un apģērbi. Arī tepat Latvijā, sociālās problēmas ir vienas no aktuālākajām valstī, iedzīvotāji nevar atrast darbu, nepietiek līdzekļu vienas ēdienreizes sagādāšanai sev un ģimenei, pensionāriem ir mazas pensijas un tā tālāk. Ikviens Latvijas iedzīvotājs zin, ka valsts viņam nevar nodrošināt visas viņa vajadzības. Tādēļ ir jāsāk domāt sociāli atbildīgāk, kas ir viens no sociālās uzņēmējdarbības pamatelementiem – būt atbildīgam ne tikai par sevi, savu ģimeni, līdzcilvēkiem, bet arī par sabiedrību, kurā tu dzīvo.

 

Anita Matisane,
nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” vecākā konsultante

mob. +371 29678406
learn@rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0