Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja: Ilona Turka
Komisijas sekretārs: Juris Zvīdriņš
Komisijas locekļi:
Aija Ščucka
Inga Šidlovska
Sarmīte Strode
Irēna Čehoviča
Irīna Klimanova

Komisijas kompetenci un darbības organizāciju nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums, kā arī konkrētam pasākumam izdotās Centrālā vēlēšanu komisijas instrukcijas.