Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un vides pārskata sabiedriskā apspriešana tiek pagarināta

Publicēts 04.09.2020

Tehnisku iemeslu dēļ līdz 24. septembrim tiek pagarināta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un vides pārskata sabiedriskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 18. septembrī plkst. 12.00 Lūznavas muižā, Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā.

Dokumentus un kartogrāfiskos materiālus publiskās apspriešanas laikā var ap-skatīt Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) 17. kabinetā, pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17. kabinetā darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv

Tatjana Kārkliniece, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Foto- Anna Rancāne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0