Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests aicina darbā nodokļu administratoru

Publicēts 31.01.2020

Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests iekšējā konkursa kārtībā aicina darbā nodokļu administratoru. Pretendentiem ir jābūt augstākā vai profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, ekonomikā, finansēs, grāmatvedībā vai līdzīgā nozarē; amata pildīšanai atbilstošas valsts valodas zināšanas (C2 līmenis); augsta atbildības sajūta un precizitāte; labas komunikācijas un sadarbības prasmes; darba spēju saglabāšana paaugstināta stresa apstākļos; zināšanas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jomu, to reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties; zināšanas darbā ar kartogrāfisko materiālu, kadastra struktūras izpratne, spēja orientēties kadastra teksta un telpiskajā informācijā; teicamas datora lietošanas prasmes, prasme strādāt ar ofisa programmām (MS Word, MS Excel), prasme lietot e-pastu, spēja ātri un patstāvīgi apgūt darbu ar speciālajām programmām un sistēmām (ZZDats “NĪNO”, elektroniskā dokumentu vadības sistēma), kā arī prasme darbam izmantot internetresursus (www.likumi.lv; www.kadastrs.lv u.c.). Pamatdarba vieta Rēzeknes novada pašvaldība; Atalgojums EUR 912; 1 likme. Plānotais amata pienākumu pildīšanas uzsākšanas laiks –ne vēlāk kā 15.03.2020.

Pretendentu dokumentu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 7.februāris plkst.16.30. Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Kontaktinformācija 64607188; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus, uz otro kārtu – darba interviju un praktisko iemaņu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Amata_apraksts

Konkursa_nolikums

Pieteikuma anketa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0