Rēzeknes novada ceļu fonda padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs: Monvīds Švarcs – Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
Padomes locekļi:
Elvīra Pizāne -  Rēzeknes novada domes deputāte
Jānis Troška - Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
Vilis Deksnis - Rēzeknes novada domes deputāts
Guntis Rasims  -  Rēzeknes novada domes deputāts
Vasīlijs Bašmakovs -  Rēzeknes novada domes deputāts
Viktors Ščerbakovs -  Rēzeknes novada domes deputāts
Edgars Ņizins -  Rēzeknes novada domes deputāts
Gunārs Smeilis – individuālā uzņēmuma īpašnieks
Jānis Volks – Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas būvdarbu vadītājs