Rēzeknes novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam

Domes lēmums par Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam materiāli:
Pašreizējās situācijas raksturojums
Stratēģiskā daļa
Rīcības plāns
Investīciju plāns
Īstenošanas uzraudzība un novērtēšanas kārtība
Domes lēmums par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu