Skatīt "Reklāma, simbolika un sabiedriskās attiecības"

Reklāma, simbolika un sabiedriskās attiecības

Saistošie noteikumi

SN izdošanas datums SN
numurs
SN
nosaukums
SN precizēšanas datums SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)
Publikācijas
datums
vai parakstīšanas datums
SN spēkā stāšanas datums
Publikācijas avots
presē
SN
spēkā esamība
03.05.2018. Nr.16.  07.06.2018.  -  -  publicēti 13.06.2018.  14.06.2018.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53) spēkā esoši
21.03.2019. Nr.34. 18.04.2019. - - publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61) spēkā esoši
19.03.2015. Nr.50.  07.05.2015.  grozīti ar Nr.16 (2018)
Nr.34 (2019)
Nr.59 (2020)
 01.07.2020.  publicēti 03.07.2015.   04.07.2015.  izdevums “Rēzeknes Novada ziņas” Nr 3 (32)  spēkā esoši
21.11.2019. Nr.59. publicēti 10.02.2020. 01.07.2020. izdevums “Rēzeknes Novada ziņas” Nr 1 (66)  spēkā     esoši