Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi: Oskars Vasiļjevs, Vecākais iekšējais auditors;
Andris Koļčs, Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas vadītājs;
Attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs, kura teritorijā tiek rīkots publisks pasākums;
Valsts policijas norīkots pārstāvis;
Valsts robežsardzes norīkots pārstāvis.

3_paragrafs_komisijas izveide_publiskie_pasakumi

Iesnieguma veidlapa