Praktisks seminārs mājražotājiem

Publicēts 29.06.2018

Ar prieku sekojam līdzi arvien pieaugošajai mājražotāju darbībai reģionā. Pēc būtības, mājražotājs ir produktu ražotājs mājas apstākļos, kuram svarīgi nodrošināt kvalitatīvu, drošu produkciju pircējam. Tajā pašā laikā viņam ir jāzina un jāievēro Eiropas Savienības un Latvijas valsts normatīvo aktu, likumdošanas prasības, jābūt aktīvam un radošam.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa Valsts Lauku tīkla ietvaros sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldības nodibinājumu “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) organizē divu dienu mācības mājražotājiem.

3. jūlijā paredzēta informatīvā diena, 6. jūlijā – praktiskā grāmatvedība un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Pārdošanas Laboratorijas apskate Pils ielā 23a, un sadarbības piedāvājums vietējiem ražotājiem.

Mācību norises vieta – Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle Rēzeknē Atbrīvošanas alejā 95a. Sākums plkst. 10.00.

Pirmās dienas ietvaros – 3. jūlijā – tiks sniegta informācija par aktualitātēm grāmatvedībā, skarti nodokļu jautājumi. Interesi varētu radīt ieskats par izstādi “Riga Food”, kas ir lielākā pārtikas izstāde Baltijas valstīs un kurā pieaug dalībnieku skaits no Latgales reģiona.

RTA pārstāvji iepazīstinās ar SalesLabs (Pārdošanas Laboratorijas) projekta mērķiem, sagaidāmajiem rezultātiem un to ieinteresētajām pusēm.

Nodibinājuma LEARN pārstāvis sniegs informāciju par iespēju saņemt finansējumu biznesa ideju attīstībai šobrīd aktuālā projektu konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” ietvaros.

Otrajā semināra dienā – 6. jūlijā – tiks skatīti praktiskie piemēri grāmatvedības uzskaitē saimnieciskās darbības veicējiem. Savukārt RTA piedāvās apskatei jaunās telpas, kurās plānots īstenot ieceri par pārdošanas laboratorijas projekta attīstību kopdarbībā ar Latgales reģiona lauksaimniekiem, mājražotājiem un amatniekiem. Semināra laikā tiks nodrošināta iespēja parakstīt nodomu protokolus turpmākai sadarbībai.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantes Anastasijas Salenieces, mob. 25645875, e-pasts: anastasija.saleniece@llkc.lv

Anastasija Saleniece,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra”
Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0