Paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

Publicēts 27.11.2015

SIA „ALAAS”, reģ.nr.42403013918, juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633,16.11.2015. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzis sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku. Paredzētais tarifa palielinājums ir 37%.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.04.2016. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar esošā tarifa aprēķinā iekļauto izmaksu pieaugumu vairāk par 5 %. Atkritumu apglabāšanas poligona Križevņiki attīstības 2. kārtas realizācijas rezultātā no 2016. gada plānotas izmaiņas sadzīves atkritumu aprites un tehnoloģiskajos procesos poligonā, kā arī izveidojušos pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma un ekspluatācijas izmaksas ir palielinājušas prognozētās izmaksas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads katru dienu no plkst.10.00 līdz plkst.16.00, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar Aigaru Metlānu 28359080.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pa pastu „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633, e-pasts austrumlatgale2@inbox.lv un faksa nr. 64667440 kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

SIA ALAAS

Paziņojums par tarifu projektu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0