Pārbūvētā autoceļa Bērzgale – Červonka atklāšana

Publicēts 12.06.2019

11. jūnija pēcpusdienā bērzgalieši pulcējās Bērzgales centrā uz atjaunotā autoceļa Bērzgale – Červonka atklāšanu.

Dziesmu ceļam un vieglai braukšanai veltīja Bērzgales folkloras kopas dziedātāji. Ceļu iesvētīja un vieglu braukšanu novēlēja Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu draudzes priesteris Andris Jonāns.

Tad vārds tika dots Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam, projekta vadītājai Ingai Zapānei, novada būvspeciālistam Jānim Volkam un būvdarbu veicēja SIA “Ceļi un tilti” būvdarbu vadītājam Artūram Ostrovskim.

Svinīgi tika pārgriezta lenta, kuru turēt bija uzticēts mūsu nākotnei – bērniem.

Klātesošajiem bija iespēja atbildēt uz jautājumiem par ceļa specifiku, piemēram, cik nobrauktuves ir ceļam, cik māju atrodas ceļa malās, u.tt., un balvā saņemt saldu un veselīgu balvu – medu.

Šis ceļš ar kopējo garumu 2,151 km ir pašvaldības īpašumā un, kā apgalvo iedzīvotāji, vēl pirms pāris gadiem pat sapņos nerādījās, ka tam varētu tikt uzklāts segums, kas nerada putekļus. Klātesošie šoferi priecājas, ka apdraudējumu viņu spēkratiem vairs nesagādās bedres un “trepe”.

Projekta Nr. 18-01-A00702-000113 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā” 2. kārta tika uzsākta 2019. gada sākumā un tā ietvaros norisinājās sešu pašvaldības ceļus pārbūve, tai skaitā jau pieminētais autoceļš Nr.4401 Bērzgale – Červonka 2,151 km Rēzeknes novada Bērzgales pagastā, kurā būvniecības darbi tika uzsākti 2019. gada janvārī un tos veica SIA “Ceļi un tilti”.  Vēl šī projekta kārtā tiek veikti šādi darbi:

- autoceļš Nr.8201 Jaunrikava – Kaļvi 2,325 km Rēzeknes novada Rikavas pagastā”, kurā būvniecības darbi tika uzsākti 2019. gada janvārī un tos veic SIA “Ceļi un tilti;

- autoceļš Nr.6005 Kozlovka – Sūļi 1,836 km Rēzeknes novada Kantinieku pagastā, kurā būvniecības darbi tika uzsākti šī gada martā un tos veica SIA “Vaivars”;

- autoceļš Nr.5030 Viļumi – Pilcene 2,187 km Rēzeknes novada Dricānu pagastā, kurā būvniecības darbi tika uzsākti 2019. gada janvārī un tos veic SIA “Ceļi un tilti”;

- autoceļš Nr.7502 Saukavieši – Diervas 2,548 km Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā, kurā būvniecības darbi tika uzsākti 2019. gada februārī un tos veic SIA “Relat Būve”;

- autoceļš Nr.8603 Uļjanova – Vorkaļi 2,705 km Rēzeknes novada Sakstagala pagastā, kurā būvniecības darbi tika uzsākti šī gada marta mēnesī un tos veic SIA “Vaivars”. Visu minēto ceļu būvuzraudzību nodrošina SIA “ACM Projekts”.

Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas EUR 1 905 414.01, projekta attiecināmo izmaksu summa ir EUR 1 808 903,19, no tām 90% plānotais ELFLA publiskais finansējums EUR 1 628 012,86 un 10% pašvaldības finansējums EUR 180 890,33. Pašvaldība finansē arī projekta neattiecināmās izmaksas, kas ir EUR 96 510,82.

Autoceļa Bērzgale – Červonka pārbūve ir viena no pirmajām, kas jau noslēgusies, būvdarbu pabeigšanas akts ir parakstīts arī par autoceļu Kozlovka – Sūļi.

Jāatzīmē to, ka, kaut gan visa projekta realizācija ir plānota līdz 2021. gada 1. aprīlim, būvnieki strādā ļoti raiti, drīzumā paredzams arī pārējo projektā pārbūvējamo ceļu pārbūves noslēgums, taču projekta ieviešana ar ceļa pārbūves noslēgumu vēl nebeidzas, nepieciešams sakārtot ceļu nodošanu ekspluatācijā, kā arī veikt visus norēķinus ar projektā iesaistītajām pusēm un iesniegt nepieciešamos dokumentus jeb atskaites LAD. Kad tas būs izdarīts, tikai tad varēs ar gandarījumu teikt, ka projekts ir noslēdzies.

Pateicamies projekta ieviešanas komandai pašvaldībā un ceļa pārbūves darbu veicējiem.

Daila Ekimāne, Bērzgales pagasta kultūras nama vadītāja,
Inga Zapāne, projekta vadītāja

Foto: Daila Ekimāne, Ilze Čudare

61917374_2267350653372430_1926834874308624384_n SAM_9215 SAM_9223 SAM_9229 SAM_9211SAM_922061946822_468152040605270_5160737066836819968_n

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0