Notiks apmācības investīciju piesaistei

Publicēts 26.11.2018

LATLIT_logo_LAT_full_CMYKRēzeknē no 28. līdz 30. novembrim notiks Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” apmācību cikla “Ieguldījumu piesaiste degradēto teritoriju attīstībai nākotnē” pirmā tikšanās. Projekta ietvaros paredzēta teritoriju plānotāju zināšanu par degradēto teritoriju ilgtspējīgu, videi draudzīgu plānošanu un revitalizāciju uzlabošana un pilnveidošana. Šo apmācību galvenais aspekts ir investīcijas un to piesaistīšana. Trīs dienu programmā iekļautas jomas speciālistu lekcijas un interaktīvi uzdevumi, kuru laikā pašvaldību darbinieki varēs izvērtēt gan pašreizējo situāciju, gan nākotnes iespējas un vajadzības, meklējot veidus, kā piesaistīt investīcijas, revitalizēt degradētās teritorijas un veicināt to attīstību.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma apmērs projektam: 442 296,58 EUR.

Sintija Batare, projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0