Noslēgusies nodibinājuma LEARN projektu konkursa pieteikumu izvērtēšana

Publicēts 11.05.2016

Ir noslēdzies nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) izsludinātais projektu konkurss “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Konkursa kopējais budžets bija 22 000 eiro apmērā, katrs pretendents varēja pieprasīt finansējumu vismaz 3000 eiro apmērā savas biznesa idejas attīstīšanai vai arī esošas saimnieciskās darbības pilnveidošanai.

Izvērtējot iesniegtos 27 projektu pieteikumus, Rēzeknes novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par papildus 6 000 eiro piešķiršanu projekta konkursa budžetam, palielinot to līdz 28 000 eiro. Tas ļāva atbalstīt 11 projektu pieteikumus tādās jomās kā kokamatniecība (vecinātu dizaina mēbeļu izgatavošana), mājražošana un ēdināšanas pakalpojuma sniegšana, mākslinieciskā darbība (pasākumu noformēšanas pakalpojumu sniegšana un apģērba dizaina studijas izveide), automašīnas krāsošana, tūrisms (lokšaušanas, zirgkopības, pirtniecības un naktsmītņu pakalpojumu pilnveide).

Projektus izvērtēja komisija 7 locekļu sastāvā — komisijas priekšsēdētājs, nodibinājuma LEARN valdes priekšsēdētājs Edgars Blinovs, komisijas locekļi – biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” padomes priekšsēdētājs Arvīds Dunskis un administratīvā vadītāja Ineta Elksne, Rēzeknes novada domes deputāts Kaspars Melnis, Rēzeknes novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita Arbidāne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne Iveta Mietule, un z/s “Dzipšļi” saimnieks Žanis Jesko, konkursa “Rēzeknes novada uzņēmums 2015″ titula “Gada jaunais uzņēmums” laureāts.

Projektu pieteikumu izvērtēšana tika veikta, sekojot jau pērn izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem, vispirms pēc administratīvās atbilstības kritērijiem, — cik precīzi aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa, vai ir ievēroti visi konkursa nolikumā ietvertie nosacījumi. Konstatējot neatbilstības, attiecīgais projekta pieteikums netika virzīts tālākai vērtēšanai pēc kvalitatīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, kur katrā no tiem varēja iegūt 5 līdz 10 punktus:

  • projekta atbilstība konkursa mērķiem;
  • projekta aktualitāte un sabiedriskā nozīmība attiecīgā pagasta teritorijā;
  • atbalsta pretendenta pieredze un profesionālā kompetence;
  • atbalsta pretendenta izpratne par tirgus situāciju konkrētajā saimnieciskās darbības nozarē;
  • resursu pieejamība saimnieciskās darbības īstenošanai;
  • projekta pieteikumā skaidri formulēta risināmā problēma/nepieciešamie uzlabojumi;
  • plānotie rezultāti sekmē projekta mērķa sasniegšanu un liecina par turpmākās saimnieciskās darbības ilgtspēju;
  • paredzamā finanšu plūsma ir ticama, ieņēmumi sabalansēti ar izmaksām;
  • projekta īstenošanas rezultātā tiek radīta/-as jauna/-as darba vietas vai saglabātas esošās.

Iesniegto ideju dažādība, it sevišķi tādās jomās kā tūrisms, īpaši ūdenstūrisma attīstība, mājražošanas attīstīšana, ražošanas uzsākšana, pakalpojumu sniegšana, metālapstrāde, rokdarbniecība, kokamatniecība u.c.) liecina, ka Rēzeknes novada iedzīvotāji ir radoši un uzņēmīgi.

Šis ir otrais nodibinājuma LEARN organizētais projektu konkurss, pagājušajā gadā tika atbalstīti 13 uzņēmēju projekti, kuri tika veiksmīgi īstenoti. Paldies ikvienam, kurš piedalījās konkursā, aicinām sekot arī turpmākajām nodibinājuma aktivitātēm un piedalīties arī nākamajos projektu konkursos.

Ilze Kiščenko,
nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” vecākā konsultante 

mob. +371 26516242
learn@rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0