Noslēgumam tuvojas LEARN izsludinātais projektu konkurss atbalsta sniegšanai uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Publicēts 15.03.2016

23. martā noslēgsies nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) izsludinātais projektu konkurss, kura mērķis ir atbalsta sniegšana uzņēmumu radīšanai un to attīstībai Rēzeknes novada teritorijā. Pirms mēneša, februāra nogalē, Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē uz informatīvo semināru bija ieradušies vairāk kā 50 interesenti. Gan vērienīgais semināra apmeklētāju skaits, gan interesentu aktīva vēršanās pēc individuālajām konsultācijām par projektu ir apliecinājums, ka novadā ir aktīvi, radoši un uzņēmīgi iedzīvotāji.

Viena projekta maksimālais atbalsts ir 3000 eiro apmērā. Projektu konkursa kopējais budžets ir 22 000 eiro.

Ar projekta pieteikuma veidlapu, nolikumu u.c. dokumentāciju var iepazīties pielikumā. Atgādinu, ka projekta attiecināmās izmaksas ir:

  • inventāra, iekārtu iegāde, ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot autotransportu), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums;
  • inventāra, iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksas;
  • specifiskas datorprogrammatūras iegāde, biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās attiecināmās summas, izņemot gadījumus, kad datortehnika nepieciešama ražošanas procesa nodrošināšanai;
  • mārketinga materiālu sagatavošana;
  • būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu remontdarbiem;
  • PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Izstrādātie projektu pieteikumi tiek gaidīti līdz 23. martam plkst. 16:30 nodibinājuma LEARN telpās, Atbrīvošanas alejā 95C, Rēzeknē.

Saziņai: nodibinājuma LEARN vecākā konsultante Ilze Kiščenko, tālr.nr. 26516242, e-pasts: learn@rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0