Noslēgusies pieteikumu iesniegšana nodibinājuma LEARN projektu konkursā

Publicēts 04.12.2017

Jau trešo gadu pēc kārtas nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) īsteno projektu konkursu, kura mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā. Līdz šim (2015.g. un 2016.g.) konkursa kārtībā finansējumu ir saņēmuši 24 uzņēmēji. No tiem 9 finansējuma saņēmēji, piesaistot nodibinājuma LEARN atbalstu, uzsāka savu uzņēmējdarbību, bet 15 – attīstīja jau esošu biznesu.

2017.gada konkursa ietvaros grantu veidā esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem ir paredzēts piešķirt finansējumu 25 000,00 eiro apmērā (maksimālais grants vienam projektam 3000.00 eiro).

Nodibinājuma LEARN projektu konkursā saņemti 16 pieteikumi. Visvairāk pārstāvētā ir tūrisma nozare (4), tai seko ēdināšanas serviss (3), dizaina pakalpojumi (2), pa vienam pieteikumam ir iesniegti metālapstrādes, amatniecības, papīra pārstrādes, pārtikas ražošanas, sporta, veterinārmedicīnas un sociālo pakalpojumu sektorā. Trīs no pretendentiem, īstenojot uzņēmējdarbību, plāno iegūt sociāla uzņēmuma statusu.

Raugoties no teritoriālā aspekta, aktīvākie projektu pieteicēji bijuši no Dricānu (3) un Ozolaines (3) pagasta, no Gaigalavas, Nagļu un Strūžānu pagasta iesniegti pa 2 projektiem, savukārt, ar vienu projekta pieteikumu ir startējuši esošie un potenciālie uzņēmēji no Audriņu, Čornajas, Lūznavas un Vērēmu pagasta. Kopējais pieteiktais finansējuma apjoms (neieskaitot atbalsta pretendentu līdzfinansējumu) ir 43 465.40 eiro.

Īpaša tendence, kas šogad vērojama vairākos projektu pieteikumos, ir Zero Waste filozofijas jeb bezatkritumu ražošanas procesu īstenošanas sekmēšana. Proti, vairāki atbalsta pretendenti uzsver domu, ka, veicot uzņēmējdarbību, jārīkojas atbildīgi pret dabu un, ne tikai sniedzot savu pakalpojumu vai nodrošinot ražošanu, bet arī aicinot esošos un potenciālos klientus pārdomāt savu patēriņa struktūru un izvēlēties „tīrāku vidi – tīrāku prātu”.

Plānots, ka pieteikti projekti tiks izvērtēti līdz 2018. gada janvāra beigām.

Nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”
vecākā konsultante Daina Butlere

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0