Noslēdzies apmācību projekts par dabai draudzīgu resursu izmantošanu

Publicēts 31.10.2018

Kopš šī gada marta biedrība “Lobs lobam” realizēja apmācību projektu „Otrreizēji izmantojamu materiālu izmantošana jaunu lietu radīšanai” (Nr.17 – 01 – AL15 – A019.2202 – 000049), kas tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4. kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta ietvaros katram interesentam bija iespēja paplašināt savas zināšanas par modi un apģērbu ilgtspējīgas vides un dabai draudzīgas resursu izmantošanas kontekstā, uzzināt un iemācīties savā ikdienā ievērot “zaļā dzīvesveida” principu “Reduce. Reuse. Recycle”, kura būtība ir samazināt atkritumu daudzumu, pēc iespējas pārstrādāt un izmantot atkārtoti lietas, kuras mums vairs nav vajadzīgas vai ir zaudējušas savu funkcionalitāti, kā arī apgūt praktiskas iemaņas apģērba, aksesuāru, u.c. lietu darināšanā no otrreizēji izmantojamiem materiāliem dizaineres, zīmola “VelgaCode” autores Velgas Krukovskas vadībā.

Nodarbības notika Vērēmu pagasta tautas namā, Verēmu pamatskolā, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā, Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā, Ozolaines pagasta tautas namā, Dricānu pagasta jauniešu centrā “Kukuži”, Bērzgales pagasta tautas namā un lektores darbnīcā.

Projekta īstenošanas laikā no 2018. gada 5. aprīļa līdz 2018. gada 13. oktobrim tika organizētas 128 nodarbību stundas – 8 stundas lekcijas, 120 stundas – praktiskās nodarbības. Kopumā nodarbībās par otrreizēju materiālu pārstrādi projekta laikā reģistrēti 236 interesenti vecumā no 9 līdz 76 gadiem.

Pateicamies ikvienam interesentam par aktīvu līdzdalību apmācībās un biedrībai “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” un Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales RLP par iespēju īstenot projektu.

 

Projekta koordinatore

Ilga Smane

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

logo-partner

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0