Nautrānu (Rogovkas) Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca

Publicēts 24.04.2014
Nautrānu RK baznīca

Adrese: Rogovka, Nautrēnu pagasts
Tālrunis: +371 64628805 (pašvaldība)
Īss apraksts: Vecās koka baznīcas vietā 1901. – 1914. gadā uzcelta baznīca romāņu stilā ar diviem augstiem torņiem. Baznīcā atrodas 1939.gadā pirktās ērģeles un baznīcas dārzā – zvanu tornis.
Pirmā koka baznīca atradās Žogotu kapos. 1799. gadā šo koka baznīcu pārcēla uz Rogovku un veltīja Vissvētās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas godam. Pie baznīcas uzcēla mūra zvana torni un akmens mūra žogu. 1901.gadā sāka rakt pamatus mūra baznīcai, tas notika diakona A. Kantinieka laikā. 1903.gadā prāvests D.Jasinskis turpina būvdarbus, un jau 1912.gadā baznīcas būvi pabeidz priesteris Ksavers Martinenass. Par baznīcas uzcelšanas gadu tiek uzskatīts 1914. gads, kad baznīca tika konsekrēta.
1939. gadā dekāna I. Dekšņa laikā baznīcai iegādātas ērģeles, lielais altāris un baznīcas soli. Līdz 1934. gadam Nautrānu draudzē bija visvairāk garīdznieku no visām Latgales draudzēm. (Laizāne)

GPS: 56.7075252, 27.4153023

Nautrānu RK baznīca

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0