LEARN projektu konkursā saņemti 64 pieteikumi

Publicēts 17.02.2015
foto no interneta resursiem

16. februārī noslēgusies projektu pieteikumu iesniegšana Rēzeknes novada pašvaldības un novada pagastu pārvalžu izveidotā nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) izsludinātajā konkursā, lai saņemtu finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai un/vai attīstībai Rēzeknes novada teritorijā. Kopumā saņemti 64 pieteikumi, no kuriem 34 pieteikumi ir lauksaimniecības nozarē un 30 – citās jomās, piemēram, mājražošanā, tūrismā, galdniecībā, veterinārārsta praksei, kā arī māksliniecisko pakalpojumu pilnveidei – floristikai, keramikai, prezentmateriālu un suvenīru izgatavošanai. Visaktīvākie bijuši Nautrēnu (9 pieteikumi), Ozolmuižas (8 pieteikumi) un Gaigalavas (6 pieteikumi) pagastu esošie un potenciālie uzņēmēji, savukārt no Rikavas, Strūžānu, Griškānu un Čornajas pagastu teritorijām projektu pieteikumi netika saņemti.

Kopējais pieprasītais finanšu apjoms (neieskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējumu) ir 155 919 EUR. Ņemot vērā to, ka projektu finansēšanai šī konkursa ietvaros reāli ir pieejami tikai 30 000 EUR, konkursa vērtēšanas komisijai gaidāms ļoti nopietns darbs, lai izvērtētu visus pieteikumus un atbalstītu perspektīvākās idejas, kuru īstenošana veicinās uzņēmējdarbības attīstību un radīs priekšnosacījumus nodarbinātības pieaugumam Rēzeknes novada teritorijā.

Projektu konkursa rezultātus plānots paziņot līdz šī gada 23. martam, lai atbalstu guvušie uzņēmēji jau aprīlī varētu sākt īstenot savas projektu ieceres.

Daina Butlere
LEARN vecākā konsultante

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0