Komunālo jautājumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Troška – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
Priekšsēdētāja vietniece - Silvija Kipļuka – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste
Komisijas locekļi:
Alberts Kindzulis – Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas komunālinženieris,
Jevģēnija Grišuļonoka – Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste,
Oļegs Kvitkovskis – Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Kravalis – SIA “Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis
Renārs Vabals – SIA “Strūžānu siltums” valdes loceklis
Ēriks Silovs – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes ceļu strādnieks.