Kā attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā?

Publicēts 25.02.2020

19. februārī Rēzeknes novada pašvaldības zālē notika diskusija par sociālās uzņēmējdarbības iespējām Rēzeknes novadā. Pasākumu organizēja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību un British Council pārstāvniecību. Piedāvājam dažas vērtīgas atziņas no diskusijas norises.

Kādas sabiedrībai būtiskas problēmas Rēzeknes novadā varētu risināt ar sociālās uzņēmējdarbības palīdzību? Kādās uzņēmējdarbības nozarēs šie uzņēmumi varētu darboties?

 • Bērnu pieskatīšana: jauniešiem / pensionāri
 • Paaudžu mijiedarbība: interešu klubi, kafijas “klubiņš”
 • Pakalpojumu sniegšana
 • Izklaides organizēšana
 • Pielāgots darbalaiks: jaunieši, jaunās māmiņas
 • Pārtikas ražošana (vietējie)
 • Bērnu ar īpašām vajadzībām iesaistīšana sportā
 • Karjeras konsultācijas
 • Senioru skola
 • Darba vietu piedāvājums (darbs attālināti)

Ko pašvaldība varētu darīt un kādus resursus piedāvāt, lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību Rēzeknes novadā?

 • LEARN pašvaldības mazie granti
 • LEADER finansējums
 • Erasmus+ programma
 • Telpas
 • Apmācības, konsultācijas
 • Pašvaldība vēlas iepirkt reprezentatīvos materiālus, dāvanas no vietējiem uzņēmējiem! Nāciet, piedāvājiet! Ne tikai vilnas zeķes un lina galdautus, bet kaut ko mūsdienīgu, stilīgu, ar pievienoto vērtību.
 • Uzņēmējdarbības atbalsta punkti
 • Darba grupa sociālās uzņēmējdarbības attīstībai
 • Mentori
 • Pieredzes apmaiņas brauciens potenciālajiem sociālajiem uzņēmējiem
 • Sociālās uzņēmējdarbības inkubators

Ko nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi un ikviens no jums varētu darīt vai piedāvāt, lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību Rēzeknes novadā?

 • • Skolēnu izglītošana
 • • Sociālās uzņēmējdarbības pieredzes apmaiņas pasākumi
 • • Izzināt un izprast sociālās uzņēmējdarbības būtību
 • • Atbalstīt sociālos uzņēmumus
 • Sociālo uzņēmumu ēnošana + sociālās uzņēmējdarbības ēnošanas platforma
 • Sociālās uzņēmējdarbības biznesa inkubators + finanšu pratība
 • Strukturēta dalīšanās ar prasmēm
 • Motivācijas instrumenti cilvēku iesaistei (kā panākt, ka cilvēki iesaistās un piedalās?)
 • Nodibināt uzņēmumu
 • Iesaistīties

Kas nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un ikvienam no jums būtu nepieciešams, lai veicinātu vai uzsāktu sociālo uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā?

 • Jurists, grāmatvedis, sociālais darbinieks
 • Sociālā bartera ideja sociālajā sfērā
 • Personīgā harisma
 • Sociālā problēma >> Ideja / vīzija (plāns B) >> Resursi: vieta, finanses, cilvēki, mērķauditorija, zināšanas un prasmes par sociālo uzņēmējdarbību, pašvaldības atbalsts, starptautisko sadarbība.

Kādus sadarbības veidus vajadzētu attīstīt un ko pašvaldība, uzņēmumi, NVO un ikviens no jums varētu darīt kopā, lai attīstītu sociālo uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā?

 • Attālināti pakalpojumi – strukturēta dalīšanās ar prasmēm kopienas ietvaros (katra puse kaut ko iemāca citiem)
 • DARBA GRUPA: pašvaldība veido darba grupu – koordinators, brīvprātīgais darbs, Novada atbalsta personas sociālajai uzņēmējdarbībai satiekas 2x nedēļā un risina jautājumus, kas saistīti ar sociālo uzņēmējdarbību.
 • Apzināt problēmas katrā no jomām, nozarēm.
 • Sanākt kopā un runāt par vērtībām, sadarbību, kopienu, jaunradi, “atšķirties un sadarboties”, nevis konkurēt.
 • Vairāk informēt par sociālo uzņēmējdarbību.
 • Pārvarēt stereotipus – arī par to, kā uztver sociālo uzņēmējdarbību.
 • Investēt kopienu stiprināšanā, investēt komunikācijā un informācijā, lai mudinātu sasniegt labklājību vietā, kur tu dzīvo.
 • Jābūt atgriezeniskajai saitei, rezultātam pēc tikšanās reizēm, semināriem, tam jābūt regulētam un strukturētam semināra darbam.
 • Runāt par reālistiskiem mērķiem, sasniedzamiem rezultātiem, vismaz viens rezultāts īstenots, prezentēt idejas.
 • Jābūt pašiem individuāli kā sociālās uzņēmējdarbības vēstniekiem, jāizplata informācijas pašiem.
 • Ričards Brensons un Māte Terēze – savest viņus kopā! Lai ierauga, ka sociālā uzņēmējdarbība IR iespējama.
 • Tikšanās reizēs jābūt visu pušu pārstāvjiem, lai pārvarētu sadarbības šķēršļus.
 • Jābūt savstarpējai interesei, “biznesa garšai”
 • Pašvaldības varētu sniegt konsultācijas, varētu palīdzēt apzināt mērķauditoriju (sociālais dienests), kam nepieciešams sociālais pakalpojums
 • Izveidot uzņēmumu katalogu Rēzeknes novada uzņēmējiem (vai sadarbībā ar pilsētu), vai mājaslapā ievietot.
 • Izveidot informatīvu video par sociālo uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā
 • Pašvaldība varētu sniegt konsultācijas par grāmatvedības un juridiskajiem jautājumiem
 • Veidot sociālo uzņēmēju kopienu Rēzeknes novadā – pieredzes apmaiņa, mentori, “live session”, kopīga problēma/izaicinājums, ko visi kopā risina.
 • Resursu bibliotēka
 • Pašvaldības struktūras vērt vaļā, iesaistīt sociālos dienestus, lai viņi ir atvērti sadarbībai, NVA rīkot atvērto durvju dienas
 • Rēzeknes Novada uzņēmējdarbības atbalsta personas
 • Mobilā brigāde par Rēzeknes novadu
 • Auklīšu serviss, iesaistītās puses viens otram var palīdzēt
 • “Sociālais barters”

Apkopoja Madara Ūlande / madara@sua.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0