Jūtas stabili uz savas zemes

Publicēts 25.05.2015
Attēlā no labās - Jānis un Mārtiņš Arbidāni

Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā darbojas viens no jaunākajiem novada kokapstrādes uzņēmumiem — SIA Lindenwood, kuru tikai pirms gada izveidojuši divi enerģiski jaunieši. Vienam no tiem, Jānim Arbidānam, ir tikai 25 gadi. Uzņēmums ražo kamīnmalku, iekura skaliņus un koka paletes, dodot darba vietas ap 10 vietējiem iedzīvotājiem. Visa saražotā produkcija tiek eksportēta uz Eiropas valstīm – Vāciju, Norvēģiju, Poliju.

“Vispār mūsu pamata nodarbošanās ir saistīta ar lauksaimniecību, gaļas lopu audzēšanu, bet šo biznesu izdomājām, lai būtu ko pa ziemu darīt, lai arī cilvēkiem darbs būtu ziemas sezonā. Pagājušā gada janvārī sākām ar vienu malkas skaldāmo aparātu, jūlijā nodibinājām savu firmu, uzcēlām ražošanas ēku. Te, šajā vietā nekā nebija, koki auga. Viss tas ir paveikts gada laikā,” — stāsta SIA “Lindenwood” valdes priekšsēdētājs un viens no īpašniekiem, Jānis Arbidāns.

Pagalmā stāv smagais furgons, kurā tiek kravāti iekuru skaliņi. Vispirms tie brauks uz kalti Rēzeknē, tad krava tiks sūtīta patērētājiem Norvēģijā. Kā tik īsā laikā izdevies atrast noieta tirgu ārzemēs? “Ja grib, tad var atrast. Draugi palīdzēja.”

Iekārtas iegādātas par saviem līdzekļiem, saprātīgi ieguldot nopelnīto uzņēmuma attīstībā. Ar apgrozījumu uzņēmēji ir apmierināti, peļņa gan varētu būt lielāka, jo pēc darba algas un nodokļu nomaksas ražošanas paplašināšanai maz kas paliek pāri. Ražošanas izmaksas būtiski samazinātu uzņēmumā uz vietas uzbūvēta sava malkas kalte, tāpēc, kā atzīst Jānis Arbidāns, būs jāraksta jauns projekts.

Viens no uzņēmējdarbības attīstības būtiskiem aspektiem ir piebraucamo ceļu kvalitāte. SIA “Lindenwood” darbību apgrūtina gatavās produkcijas transportēšana pa grantētajiem ceļiem, kuri rudeņos un pavasaros ir grūti izbraucami. Arī tagad ar iekuru skaliņiem smagi piekrautais furgons lēnām izkustas pa ceļa grambām. Uz pašvaldības pārziņā esošā autoceļa Madoļesje – Sprukti – Viši – Asāni grants segums ir novecojis, ilgstoši nav veikti kapitālie remonta darbi, tāpat kā blakus esošajam valsts ceļam Rēzekne — Stoļerova – Kaunata. “Tagad jau vēl ir labi, bet rudenī un pavasara šķīdonī, lai izvestu saražoto produkciju, katra smagā mašīna bija jāvelk ārā ar traktoru,” – stāsta uzņēmējs. Pie tam, SIA “Lindenwood” nav vienīgais uzņēmums, kas izmanto minēto ceļu, tālāk vēl ir vairāki uzņēmumi, zemnieku saimniecības un Spruktu HES. Rēzeknes novada pašvaldība minētā ceļa rekonstrukciju ir ietvērusi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā, atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 3.pasākuma „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes centriem” ietvaros, taču pagaidām nav skaidrs, vai šī programma tiks atbalstīta valstiskā mērogā.

Gan Jānis, gan viņa vecākais brālis Mārtiņš, kurš arī strādā uzņēmumā, savulaik apguvuši lauku īpašuma apsaimniekotāja profesiju Malnavas koledžā un slavē šo mācību iestādi, jo viss, kas studijās apgūts, ikdienas darbā ir patiesi noderīgs.

“Jūtamies stabili uz savas zemes. Kas jādara, tas jādara, nekur projām braukt negribam,” – saka Jānis un Mārtiņš Arbidāni.

Anna Rancāne
Autores foto

DSC05853DSC05866 DSC05843 DSC05844DSC05847

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0