Janvārī aicinām uz semināriem par LEADER finansējumu

Publicēts 05.01.2017

Jaunajam gadam sākoties, biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” organizē informatīvo semināru ciklu “SATIEC LĪDERI”, kas notiks Rēzeknes un Viļānu novadā. Semināra ietvaros tiks sniegta informācija par LEADER finansējuma piesaistes iespējām uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem.

Uz semināru aicināti interesenti, kas plāno uzsākt vai attīstīt esošo uzņēmējdarbību, uzlabot vietējās teritorijas infrastruktūru, dažādot sabiedriskās aktivitātes savā novadā, pagastā, ciematā.

Semināru norises vieta un laiks:

10.01.2017. plkst. 10.00 – Nautrēnu pagastā (Nautrēnu vidusskola, Dienesta viesnīcas zāle, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov.);

10.01.2017. plkst.13.00 – Dricānu pagastā (Dricānu kultūras nams, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov.);

11.01.2017. plkst.10.00 – Maltas pagastā (Kultūras nama mazā zāle, 1. maija iela, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes nov.);

11.01.2017. plkst.13.00 – Kaunatas pagastā (Jauniešu centrs “Buras”, Rāznas ielā 36, Kaunata, Rēzeknes nov.);

12.01.2017. plkst. 10.00 – Viļānos (Viļānu kultūras nama mazā zāle, Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov.);

16.01.2017. plkst.10.00 -Rēzeknē (Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zāle, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē) sabiedriskā labuma projektiem;

16.01.2017. plkst.13.00 – Rēzeknē (Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zāle, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē) uzņēmējdarbības projektiem.

Plašāka informācija par pasākumu pielikumā, kā arī Rēzeknes rajona kopienu partnerības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv vai zvanot uz tālruni 64607183.

Satiec, uzzini un īsteno savu projekta ideju!

Piezīme: LEADER programmas ELFLA fonda ietvaros nav atbalstāma zivjsaimniecība (t.sk. zivjsaimniecības produktu pārstrāde) un lauksaimnieciskā darbība, tikai lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana, vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.

 

 

Ineta Elksne,
Rēzeknes rajona kopienu partnerība
SVVA Stratēģijas administratīvā vadītāja

Sekojiet Partnerības jaunumiem:
https://twitter.com/RezeknesP
facebook.com/rezeknespartneriba.lv/

Darba kārtība semināriem 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0