Izvēlēti komercdarbības speciālisti izglītības – uzņēmējdarbības kontaktpunktos

Publicēts 14.04.2016

Rēzeknes novada pašvaldībā no aprīļa vidus darbu uzsāks divi komercdarbības speciālisti: Guntis Klīdzējs strādās uzņēmējdarbības kontaktpunktos Maltā un Kaunatā, savukārt Sanita Zunda sniegs konsultācijas topošajiem un esošajiem uzņēmējiem Dricānu un Nautrēnu pusē. Paredzēts, ka jaunie komercdarbības speciālisti apkārtnes jauniešiem koordinēs karjeras izglītības jeb profesionālas orientācijas pasākumus, organizēs skolēnu vasaras prakses uzņēmumos, kā arī iniciēs skolēnu mācību – ražošanas uzņēmumu darbības uzsākšanu. Kontaktpunktu darbinieki konsultēs arī jau esošos uzņēmējus, informējot par dažādiem projektu un atbalsta pasākumiem, organizējot seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus, kā arī sagatavojot un sniedzot investoriem nepieciešamo informāciju par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem. Jāatzīmē, ka Guntis Klīdzējs un Sanita Zunda atzīti par atbilstošākajiem speciālistiem no 19 pretendentiem, kuri piedalījās konkursā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0