Izsolē par īpaši izdevīgu cenu piedāvās nomas tiesības ražošanas ēkas jaunbūvei Rēzeknes SEZ teritorijā

Publicēts 10.12.2018

Rēzeknes pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektu ietvaros potenciālajiem investoriem tiek piedāvāts investīciju objekts par izdevīgu cenu nomas tiesībām ražošanas ēkas jaunbūvei Rēzeknes SEZ teritorijā Viļakas ielā 1, Rēzeknē.

Iznomājamā jaunbūvētā ražošanas kompleksa kopējā platība ir 6768,59 m2, t.sk., ražošanas korpuss ar kopējo platību 4961,9 m2, administratīvās telpas, sadzīves un tehniskās palīgtelpas ar kopējo platību 1806,7 m2, ar ēkām saistītie pievedceļi un stāvlaukumi ar kopējo platību 3778,5 m2.

Papildus ēkas izbūvei ir atjaunota blakus esošā infrastruktūra- asfaltbetona pievadceļš un inženiertehniskās komunikācijas. Detalizētu informāciju par objektu skatīt nekustamā īpašuma aprakstā, kas pieejams Rēzeknes SEZ mājas lapā: http://www.rsez.lv/images/objekti/objekts_7_lv.pdf.

Īpašums pieder Rēzeknes pilsētas domei, kura rīko izsoli par nomas tiesībām. Nākamajos trijos gados objekta īrniekam jāiegulda ilgtermiņa ne finanšu investīcijas 3 500 000 EUR apjomā un jāveido 95 darba vietas. Pieteikumi dalībai izsolē tiek pieņemti līdz 2019. gada 8. februārim. Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 2720 eiro (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit eiro) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Nomas termiņš – 30 gadi.

Investori, kas attīsta uzņēmējdarbību un iegulda projektos šī investīciju objekta teritorijā, var pretendēt uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas priekšrocībām. Šobrīd Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām ir pieejami nodokļu atvieglojumi līdz pat 55% apmērā no kopējām investīciju izmaksām: 80–100% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim, kā arī 80% atlaide uzņēmuma nodoklim dividendēm. Sīkāka informācija par rūpniecisko kompleksu un Rēzeknes SEZ priekšrocībām ir pieejama Rēzeknes SEZ mājas lapā http://www.rsez.lv/ .

Papildu informācija par pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem un piedalīšanos izsolē ir pieejama Rēzeknes pilsētas mājas lapā: http://rezekne.lv/oficiala-informacija/izsolespardosana.

Par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997. gada, pamatojoties uz “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu”. Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kārtību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Rēzeknes SEZ reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot Rēzeknes SEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim.

Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2018. gada sākumā darbojas 18 komercsabiedrības.

Papildus informācija: Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Tālrunis: (+371) 2863 3550; e-pasta adrese info@rsez.lv; mājaslapa: www.rsez.lv

180613_012

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0