Skatīt "Saistošie noteikumi izglītībā"

Saistošie noteikumi izglītībā

Saistošie noteikumi
* – spēkā neesoši

SN izdošanas datums SN
numurs
SN
nosaukums
SN precizēšanas datums SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)
Publikācijas
datums
vai parakstīšanas datums
SN spēkā stāšanas datums
Publikācijas avots
presē
SN
spēkā esamība
17.09.2009. Nr.5 19.11.2009. grozīti ar
Nr.72
29.05.2012. publicēti – 22.02.2010. 23.02.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.1(01)
spēkā esoši
17.12.2009.  Nr.14. 21.01.2010. grozīti ar Nr.54, Nr.56 06.10.2010. publicēti – 22.02.2010. 23.02.2010. izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1(01) spēkā neesoši no 25.03.2017.
05.06.2014. Nr.31. 19.06.2010. - - publicēti 26.09.2014. 27.09.2014. izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (26) spēkā esoši
19.08.2010. Nr.37. 02.09.2010. - - publicēti – 17.11.2010. 18.11.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
03.03.2011. Nr.54.  21.04.2011  -  -  publicēti 21.06.2011.  22.06.2011.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.3 (09)  spēkā neesoši no 25.03.2017.
07.11.2019. Nr.54. - - - publicēti 10.02.2020. 11.02.2020. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.1 (66)

 

spēkā esoši
01.09.2011. Nr.56. - - - publicēti – 05.10.2011. 06.10.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.4 (10) spēkā neesoši no 25.03.2017.
01.03.2012. Nr.72. - - - publicēti
28.05.2012
29.05.2012 izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
15.12.2016. Nr.76. 16.02.2017.
02.03.2017.
- - publicēti
24.03.2017
25.03.2017. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2 (44)
spēkā esoši