Dricānu svēto apustuļu Simeona un Jūdas Romas katoļu baznīca

Publicēts 06.05.2014
Dricānu RK baznīca

Adrese: Dricāni, Dricānu pagasts
Tālrunis: +371 29214848
E-pasts: dricanudraudze@inbox.lv

http://dricanudraudze.mozello.lv/
Īss apraksts: 1859.gadā tika uzcelta tagadējā mūra baznīca, kur atrodas ar kokgriezumiem rotāts Svētā Gara altāris, svēto koka statuetes, Sīmaņa – Jūdas glezna kā vārdā nosaukta baznīca.
Dricānu teritorija sākotnēji bija Rēzeknes jezuītu aprūpē. Pēc baznīcas uzcelšanas 1777.gadā draudzi un baznīcu apkalpoja bernardiešu mūki no Viļāniem. Šajā laikā arī iespējams nodibinājās draudze. Baznīcu sākot ar 1797.gadu sāka apkalpot prāvests P. Tumans, viņš ir apglabāts baznīcas dārzā.
1859.gadā par baroneses Manteifeles un Katrīnas Uljanovas līdzekļiem tika uzcelta tagadējā mūra baznīca, kuru 1859.gadā priesteris K. Tarvids iesvētīja apustuļu Sīmaņa un Jūdasa godam. Baznīca celta romāņu stilā ar diviem torņiem un trim kokgriezumiem bagātiem altāriem gotikas stilā. Altārus darinājis kokgriezējs no Lietuvas. Centrālajā altārī ievietotas koka skulptūras–ciļņi „Kristus” un „Sv Pēteris un Pāvils”, labajā Sv. Gara altārī atrodas kokā griezta glezna, kura attēlo Sv. Gara atnākšanu Vasarsvētkos virs apustuļiem (19.gs.). Labā altāra abos sānos ir kokā griezts Sv. Franciska un Sv.Klāras tēls. Kreisā altārī vidū – Jaunavas Marijas tēls, bet sānos Sv. Antona un Sv.Terēzes tēls. Līdzās altāriem atrodas brīvstāvošas apaļskulptūras, kurās attēloti apustuļi Sīmanis, Jūda Tadejs, Sv.Jāzeps un Jānis Nepomuks (19.gs.). Saglabājušies arī divi 19.gs. kokgriezuma krucifiksi un feretrons ar gleznojumu uz skārda. (Elksne 2006)

GPS: 56.6495700, 27.1881799

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0