Publicēts 17.04.2020
Aktuālais video: Piegādā pagastu informatīvos izdevumus par Covid-19 krīzi
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.04.2020
Rēzeknes novada pašvaldības apsveikums Lieldienās
Lai ikvienā mājā Lieldienu laiks ienāk ar prieku, cerību, mīlestību! Priecīgas Lieldienas visiem Rēzeknes novada un pārnovadu ļaudīm!
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.04.2020
Satiec savu deputātu attālināti
Rēzeknes novada domes deputāti ārkārtas situācijas laikā nevar iedzīvotājus pieņemt klātienē, taču turpinās kontaktēties ar saviem vēlētājiem, sniegt konsultācijas un atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem pa norādītajiem telefoniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2020
Rēzeknes novadā nepiemēros telpu nomas maksu komersantiem uz ārkārtējas situācijas laiku
Lai atbalstītu Rēzeknes novada uzņēmējus, Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu nepiemērot telpu nomas maksu komersantiem uz ārkārtējas situācijas laiku. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes drīkst nepiemērot pašvaldībai piederošo telpu nomas maksu tikai tiem nomniekiem - komersantiem, kuru darbību ir ietekmējusi ārkārtējās situācijas izsludināšana, tas attiecināms tikai uz ārkārtējās situācijas laiku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.04.2020
Rēzeknes novadā skolēniem no maznodrošinātam, trūcīgām, daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm tiks piegādātas pārtikas pakas
Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu vai aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās situācijas un attālinātās izglītības nodrošināšanas apstākļos
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.03.2020
Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļas darba organizācijas plāns ārkārtējās situācijas laikā
Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļa turpina darbu arī valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā, ievērojot visus drošības noteikumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2020
Rēzeknes novads ārkārtas situācijā informē iedzīvotājus arī ar pagastu informatīvo izdevumu palīdzību
Lai informētu novada iedzīvotājus ārkārtas situācijā, Rēzeknes novadā katrā pagastā tiek sagatavots informatīvais izdevums, kurā tiek iekļauta informācija par aktuālo situāciju, iestāžu darbu, kontakti saziņai
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.03.2020
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju Rēzeknes novada pašvaldība pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņus
Izmantojot likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. punktā paredzētās tiesības, Rēzeknes novada dome 2020. gada 26. marta ārkārtas domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu 2020. gadā noteikt citus, no likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” atšķirīgus nodokļa samaksas termiņus, nosakot, ka nekustamā īpašuma nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020.gada pirmo un otro ceturkšņiem, ir samaksājama līdz 2020. gada 15. jūlijam, savukārt tā nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020. gada trešo un ceturto ceturkšņiem, ir samaksājama līdz 2020. gada 16. novembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.03.2020
Aktuālais video: LRT tiešraide par aktualitātēm Rēzeknes novadā saistībā ar COVID-19
Kāda ir aktuālākā informācija par situāciju Rēzeknes novadā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli? Kā tiek organizēts pašvaldības darbs un pildīti tās uzdevumi? Par šiem un citiem svarīgiem jautājumiem – saruna ar Rēzeknes novada domes izpilddirektoru Jāni Trošku un Maltas pagastu apvienības vadītāju Edgaru Blinovu Latgales reģionālā televīzijas tiešraidē 27. martā plkst. 18:30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2020
Noslēgusies pirmā sabiedriskā apspriešana, plānojuma izstrāde tiek turpināta
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 14. februāra līdz 16. martam.
 Lasīt vairāk