Bikovas (Gaigalavas) Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca

Publicēts 09.05.2014
Bikovas RK baznīca

Adrese: Miera iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts
Tālrunis: +371 64644503
E-pasts: catholic_bikava@inbox.lv
Īss apraksts: Baznīca uzcelta 1825.gadā par draudzes līdzekļiem un ar vietējās muižnieces S. Benislavskas atbalstu.

Pirmā koka baznīca Bikovā uzcelta 1794.gadā ar muižkungu Rāmeru atbalstu. 1825.gadā šīs baznīcas vietā uzbūvēja mūra baznīcu ar diviem torņiem. Tā uzcelta par draudzes līdzekļiem un ar Staņislavas Benislavskas atbalstu. 1896.gadā bīskaps A.F.Simons baznīcu konsekrēja Jēzus Sirds godam. Sākotnēji baznīca bija bez torņiem, tikai 20.gadsimta sākumā baznīcas priekšā uzcēla divus torņus, vēlāk izrādījās, ka tiem nebija pietiekoši stipri pamati, tāpēc torņi no baznīcas sāka atdalīties. Torņi tika pievilkti ar masīviem dzelzs statņiem pie baznīcas, tādējādi tos iztaisnojot, bet vēlāk tika nostiprināti pamati. Visvairāk baznīcas labiekārtošanas darbu tika veikti priestera Kārļa Gumpenberga darbības laikā (1960.g.-1978.g.): tika veikta altāra apdare, sānu altāri pārveidoti gotikas stilā, atjaunots ceļmalas un misiju krusts u.tml.

Sākotnēji vēlāko Bikovas draudzi, tāpat kā visas Rēzeknes draudzes, apkalpoja Rēzeknes jezuīti, tikai 18.gadsimta beigās – 19.gadsimta sākumā Bikova izveidojās par pastāvīgu draudzi.

Baznīcas lielo altāri grezno abu Zebedeja dēlu tēli, virs dievgalda Sv. Miķeļa un Rožukroņa Karalienes figūras, labās puses altārī – Sv. Jāzepa un Jāņa Kristītāja tēli, kreisajā – Sv. Pētera, Sv. Terēzijas un Sv. Elizabetes tēli. Dievnams ceļotāju iepriecina ar savu balto stāvu, gotiskajām formām un arhitektonisko veidolu. (Cakuls, 1997)

GPS: 56.7377617, 27.0681192

Audioapraksti (angļu val.):
Main info
Central altar main
Left altar
Right altar
About Matulionis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0