Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” aicina uz kopsapulci

Publicēts 11.05.2015

Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (tālāk tekstā Partnerība) aicina apmeklēt biedru kopsapulci, kas notiks šī gada 19. maijā plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības ēkas mazajā zālē (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē).

Darba kārtībā:

1. Partnerības atskaite par iepriekšējā gadā paveikto;

2. Informācija par LEADER pieejas īstenošanu Lauku attīstības programmā 2014. -2020. gadam;

3. Partnerības darba prioritātes 2015. gadam;

4. Jaunu biedru uzņemšana;

5. Citi jautājumi.

Aicinām partnerībā iesaistīties jaunus biedrus!

Plašāka informācija: Ineta Dzerkale, tālrunis 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0