Atkritumu šķirošana Rēzeknes novadā

Publicēts 25.01.2019

Kas ir atkritumu šķirošana? Atkritumu šķirošana ir sadzīves atkritumu atdalīšana no tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Iespēju šķirot atkritumus, Rēzeknes novada iedzīvotāji izmanto vairākus gadu. Ir patīkami, ka katru gadu palielinās to iedzīvotāju skaits, kas iesaistās aktīvā atkritumu šķirošanā. Mēs katrs esam atkritumu ,,radītājs’’, tāpēc mūsu pienākums ir domāt ilgtermiņā un dot savu ieguldījumu, lai veicinātu vides saudzēšanu un aprites ekonomiku.

Svarīgi ir arī tas, ka, šķirojot atkritumus, mēs varam ietaupīt savu naudu, jo šķirotos atkritumus izved bez maksas, savukārt nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas un apglabāšanas tarifs ar katru gadu pieaug, kas ir saistīts ar dabas resursa nodokļa likmes pieaugumu.

Rēzeknes novada pašvaldība, sadarbībā ar SIA „ALAAS”, kopš 2016.gada aktīvi strādā pie atkritumu šķirošanas sistēmas izveides Rēzeknes novada teritorijā. Uz doto brīdī Rēzeknes novadā ir izveidoti 34 atkritumu šķirošanas punkti, kas atrodas Rēzeknes novada pagastos. Izveidotie punkti ir paredzēti visiem pagasta iedzīvotājiem.

Šajos punktos iedzīvotāji var sašķirot atkritumus divu veidu konteineros, tāpat uz šķirošanas punktu drīkst atnest un nolikt elektropreces neizjauktā veidā.

Šobrīd SIA ALAAS piedāvā šķirot atkritumus 2 veidu konteineros

KONTEINERS PAPĪRAM, PLASTMASAI UN METĀLAM

konteiners1

KONTEINERS STIKLA IEPAKOJUMAM

konteiners2

ŠĶIROJAM:

 

  • PAPĪRU,AVĪZES,ŽURNĀLUS,

BUKLETUS,GRĀMATAS,KARTONU,KARTONA KASTES UN IEPAKOJUMU.

  • PET PUDELES , HDPE IEPAKOJUMU UN PUDELES, PLASTMASAS PLĒVI, MAISIŅUS.
  • METĀLU, METĀLA IEPAKOJUMU

( ALUMĪNIJA BUNDŽAS, KONSERVU KĀRBAS,METĀLA VĀCIŅUS U.T.T.)

ŠĶIROJAM:

  • STIKLA PUDELES

( BEZ KORĶIEM)

  • STIKLA BURKAS

( BEZ VĀKIEM)

Šķirošanai materiālu jāsagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām, pēc tam iespēju robežās jāsaplacina. Šķirošanai materiālu jāsagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām. Etiķetes var palikt. 

Šķirotie atkritumi tiek aizvesti uz poligonu, kur tālāk tiek sašķiroti pa noteiktām frakcijām un sagatavoti nodošanai otrreizējai pārstrādei. Šķirošanas konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus! Savāktos šķirotos atkritumus SIA ,,ALAAS’’ izved bez maksas!

Lielākā daļa iedzīvotāju zina, ka baterijas, medikamentus, elektropreces nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteinerā, bet bieži stikla, papīra, plastmasas un metāla sašķirošana rada zināmus jautājumus.

Ir lietas, ko der atcerēties, lai atkritumus sašķirotu pareizi:

1. Sašķirotajam materiālam jābūt tīram. Netīrs materiāls negatīvi ietekmē jaunā materiāla vai produkta kvalitāti.

2. Iespēju robežās jāveic saplacināšana. Saplacinot atkritumus, tiek ieekonomēta vieta konteineros, līdz ar to konteineros var ielikt vairāk sašķirotā materiāla.

3. Sašķirotie materiāli nedrīkst būt iepakoti, jo tad veicot sašķirotā materiāla pirms pārbaudi, atkritumu savācējs nevar pārliecināties par sašķirotā materiāla saturu. Iesakām sašķiroto materiālu izmest bez iepakojuma.

4. Stikla konteinerā nedrīkst mest stikla traukus, spoguļus, logu stiklu.

5. Jāatceras, ka pārstrādei nav derīgas tetrapakas, jo to izveidei ir izmantoti kompozītmateriāli, kas pārstrādes procesā tālāk nav izmantojami.

6. Konteinerā papīram, plastmasai, metālam nedrīkst mest plastmasas rotaļlietas.

7. Lai saprastu, vai plastmasas izstrādājums der pārstrādei, ieteicams noskaidrot plastmasas materiāla veidu. Tas ir norādīts uz iepakojuma ar īpašu marķējumu – no bultiņām veidotā trijstūrī ietverts cipars, zem kura ir materiāla nosaukuma apzīmējums. Konteinerā papīram, plastmasai, metālam drīkst šķirot plastmasu ar apzīmējumiem –

1( PET), 2 ( HDPE) un 4 (LDPE).

pet hdpeldpe

8. Uz šķirošanas konteineriem ir informatīvas uzlīmes, lūdzu, ievērojiet norādes uz tām!

9.Ja rodas šaubas par to, kur mest kādu konkrētu atkritumu, vai dotais materiāls ir derīgs pārstrādei, tad labāk to izmest sadzīves atkritumu konteinerā, lai nesajauktu sašķiroto materiālu kvalitāti.

Atkritumu šķirošanas punktu darba laiki

Rēzeknes novada pagastos

Nr.p.k Pagasts Atkritumu šķirošanas punkta adrese Atkritumu šķirošanas punkta darba laiks
Audriņu “Katlu māja”, c. Audriņi Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Bērzgales Rītupes iela 25, c. Bērzgale Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Čornajas Nākotnes iela 9,

c. Čornaja

Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Krasta iela 1, c. Ratnieki Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Dricānu “Garāžas”, c. Dricāni, Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Feimaņu “Pagasta māja”, c. Feimaņi Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Gaigalavas Ābelītes iela 3, c. Gaigalava Pirmdienās no plkst.16.00 -17.00

Trešdienās no plkst.9.00 – 10.00

Sestdienās no plkst.12.00 – 13.00

Zvanot pa tālruni 26652617

“Sporta laukums”, c. Strūžāni Visas dienas no plkst. 9.00 – 15.00

Zvanot pa tālruni 22048496 var vienoties par citu laiku

Griškānu Centrālā iela 25, Sprūževa Visas dienas no plkst.8.00 – 20.00
“Janopoles laukums”, c. Janopole Visas dienas no plkst.7.00 – 20.00
Strūžānu Miera iela 5, c. Strūžāni Visas dienas no plkst.00.00- 24.00
Kaunatas Rāznas ielā 20 un māju Rāznas ielā 22 C (starp aptieku), c. Kaunata Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Kalna iela 4, c. Dubuļi Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Pušas “Darbnīcas”, c. Puša Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Ilzeskalna Skolas iela 3, c. Ilzeskalns Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Nautrēnu Pie Nautrēnu vidusskolas, c.Nautrēni Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Ozolaines c. Bekši, Ozolaine Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Robežu iela 14 (aiz daudzdzīvokļu mājas), Pleikšņi Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Ozolmuižas “Laimas”, c. Ozolmuiža Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Lūznavas Pils iela 6, c. Lūznava Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Silmalas Saules iela 4, c. Gorņica; Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Lakstīgalu iela 1, c. Vecružina;
Viļānu iela 21, c. Kruķi
Preiļu iela 9, c. Štikāni Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Sakstagala Jaunatnes iela 1, c. Uļjanova, Darba dienās- 10.00-13.00;
Brīvdienās – 10.00-12.00.
Baznīcas iela 11, c. Ciskādi Katru dienu no 8.00 – 15.00
Kantinieku “Administratīvais centrs”, c. Liuža Visas dienas  no plkst.8.00 – 16.30
Mākoņkalna Līgo iela 4, c. Lipuški Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Nagļu Māja Nr.3 (mājas galā), c. Nagļi Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Rikavas Upes iela 4, c. Rikava Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Stoļerovas Skolas iela 4 A, c. Stoļerova Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Vērēmu Ezeru ielā 2 ( esošajā nešķiroto atkritumu konteineru laukumā), c. Sondori Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
“Adamovas internātskola 2″, Adamova Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00
Lendžu Egļu iela 2 B, c. Lendži Visas dienas no plkst.00.00 – 24.00

Rēzeknes novada teritorijā ir laukums šķirotu atkritumu pieņemšanai, kas atrodas sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki” teritorijā (Ozolaines pagasts). Laukumā šķirotu atkritumu pieņemšanai izvietoti publiski pieejami speciāli marķēti metāla 1,1 m3 konteineri, kas paredzēti šķirotu atkritumu savākšanai. Šajā laukumā bez maksas Rēzeknes novada iedzīvotāji var nodot papīru un kartonu, grāmatas, žurnālus, logu stiklu, stikla pudeles un burkas, metālu, 5 nolietotas automašīnu riepas, polietilēna plēvi, PET pudeles, HDPE iepakojumu, PP, PS iepakojumu ( plastmasas iepakojums , uz kura ir apzīmējumi

65

liela izmēra koka atkritumus (vecas mēbeles), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus neizjauktā veidā ( piem. TV, fēni, datori u.t.t.), motoreļļas un eļļas filtrus( 5 gab. gadā).

Laukuma darba laiks poligonā: darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst. 19.00, brīvdienās no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.

Iesaisties atkritumu šķirošanā arī TU, lai zaļi un veselīgi varētu dzīvot ne tikai mēs paši, bet arī mūsu bērni un mazbērni!

SIA ALAAS

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0