,,Apvienosimies un stādīsim nākotni!’’ – Pasaules talka Stoļerovā

Publicēts 23.09.2019

SIA ,,ALAAS’’ darbinieki 21. septembrī piedalījās vides pasākumā ,,Apvienosimies un stādīsim nākotni!’’, kas notika Stoļerovā. Pasākums notika Pasaules talkas ietvaros, tajā piedalījās Kaunatas apvienības pagastu iedzīvotāji.

Lietus netraucēja sastādīt košumkokus, lai apkārtējā vide kļūtu vēl skaistāka, tad notika diskusija par tēmu ,,Vai tikai mēs piesārņojam planētu?’’, ko vadīja Liene Poiša.

Turpinājumā SIA ,,ALAAS’’ darbinieki organizēja komandu izzinošu spēli ,,Saudzēsim vidi!’’. Izspēlējot spēli, visi varēja pārbaudīt savas zināšanas par dažādiem vides jautājumiem, uzzināt jaunu informāciju, aizdomāties, kas notiek, ja mēs dabā izmetam dažāda veida atkritumus. 1. vietu izzinošajā spēlē ieguva Kaunatas pagasta komanda un ieguva balvas no SIA ,,ALAAS’’.

Kopīgiem spēkiem darīsim mūsu pasauli tīrāku, zaļāku un skaistāku!

Edīte Čepule, ALAAS sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0