Administrācijas ētikas komisija

  • Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
  • Lana Petrova, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu speciāliste
  • Aleksandrs Bindemanis, Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs
  • Ilona Žabo, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta psiholoģe
  • Skaidrīte Strode, Dricānu vidusskolas direktore
  • Valentīna Mališeva, Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Administrācijas ētikas komisijas nolikums
Rīkojums par Administrācijas ētikas komisijas izveidošanu
Rīkojums par iepazīšanos un iepazīstināšanu ar Administrācijas ētikas kodeksu