2015. gads

Publicēts 04.03.2015
OZOLAINE.LV
Decembris 2015 Šajā numurā:

 • Aicinām veidot 2016.gada budžeta projektu kopā;
 • 2016.gadā notiks Dzirksteles ielas pārbūve;
 • Aicinām nākamos pirmklasniekus;
 • Par klauiņošo suņu un kaķu izķeršanu;
 • Ozolaines bibliotēkas darba plāns 2015.gada decembrī;
 • Noritēja Latvijas Republikas proklamēšnas 97.gadadiena;
 • Liepu pamatskola vāc makulatūru;
 • Skolēniem ir iespēja apmeklēt zobu ārstu un zobu higiēnistu;
 • OzO jaunieši gaida ziemu;
 • Pārskats par Ozolaines pagstā 2015.gadā realizētajiem projektiem;
 • Klāt Jaungada pasākumi;
 • Aicina ikvienu Rēzeknes novada iedzīvotāju piedalīties aptaujā par pašvaldības darbu.
Novembris 2015.
 • Novembra pasākumi Ozolaines pagastā;
 • Bekšos uzstāsies grupa “Vilki”;
 • Uz sapulci aicina Ozolaines pagasta uzņēmējus;
 • Par atbalsta paku izsniegšanu vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem;
 • Šķirosim atkritumus;
 • PII “Jāņtārpiņš” Rudens svētki un aktivitātes;
 • Sāk vākt makulatūru;
 • Vides projekti Liepu pamatskolā;
 • Projekta “Folkloras skola” aktivitātes;
 • OzO jaunieši svin Helovīnu.
Oktobris 2015.
 • Liepu pamatskolas folkloras kopa “Liepiņa” konkursā “Mēs Rīgai” ieguva galveno balvu „GRAND PRIX”;
 • Par parakstu apliecināšanu Ozolaines pagasta pārvaldē un Ozolaines bāriņtiesā;
 • Sveicam skolotājas Skolotāju dienā;
 • Secīgi soļi Kampišķu lūgšanas nama saglabāšanai;
 • Veidosim kopā izstādi “Mana dzimta”
 • Rudens pasākumi Liepu pamatskolā un PII Jāņtārpiņš
 • OZO jaunieši gatavojas HALLozoWEEN 2015;
 • Akreditācijas komisija izvērtēja Ozolaines pagasta bibliotēku.
Septembris 2015.
 • Ozolaines pagasta iedzīvotājus pieņems Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M.Švarcs;
 • Par bīstamo atkritumu pieņemšanu, utilizāciju un ne tikai;
 • Bērnudārzā un Liepu pamatskolā tiks uzstādītas videonovērošanas kameras;
 • OzO jauniešu pasākumi septembrī un oktobrī;
 • Gaidām Miķeļdienas svētkus;
 • Par saimnieciskiem darbiem;
 • Ozolaines pagastā aizvadītas iedzīvotāju sporta spēles 2015;
 • Ozolaines pagasta pārvaldes izmaksas par komunālajiem un citiem maksas pakalpojumiem.
Augusts 2015
 • Pētīs Ģimeņu tradīcijas Ozolainē;
 • Bekšos uzstādīti ātrumvaļni;
 • Notiks Dzirksteles ielas tehniskā projekta prezentācija;
 • Uzstādīts apgaismojums Pleikšņu ciema, Robežu ielā;
 • Rēzeknes novada dienā spēkojās novada stiprākie vīri, arī no Ozolaines pagasta;
 • Turmāk par dzīvesvietas deklarēto adresi būs jāmaksā mazāk;
 • Liepu pamatskolā tiek realizēts projekts “Dabas pieminekļa “Laizānu parks” vides un dabas resursu izpēte”;
 • 1.septembris jau nav aiz kalniem;
 • OzO pierāda, ka ir iespējams izdzīvot savvaļā bez interneta;
 • Notiks 2015.gada Ozolaines pagasta Sporta spēles – “No rokas rokā”.
Jūlijs 2015.
 • Rēzeknes novads svin savu sesto dzimšanas dienu;
 • Senioru interešu pulciņa “UGUNTIŅA” aktivitātes;
 • Aizritējusi nometne „OZOL(aines)ZEME”;
 • VKKF atbalsta Ozolaines pagasta projektu “Folklorys škola”;
 • Piešķirts finansējums OzO jaunatnes projektam inventāra un aprīkojuma iegādei;
 • Atlicis gads līdz suņu obligātajai čipošanai;
 • Rēzeknes novada Jaunatnes diena Ozolaines pagasta Bekšos;
 • „Baznīcu nakts 2015” Kampišķu vecticībnieku lūgšanu namā.
Jūnijs 2015 Šajā numurā:

 • PII “Jāņtārpiņš” pārvērtības;
 • Par Latvijas valsts prezidentu ievēlēts Raimonds Vējonis;
 • Par gaidāmiem darbiem vasarā;
 • Par atkritumu šķirošanu Bekšos;
 • Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Bekšos un Ritiņos;
 • Tautas nama, bibliotēkas, Liepu pamatskolas un bērnudārza aktualitātes;
 • Aicinām pieteikties bērnu diennakts nometnei “OZOL(aines)ZEME” un jauniešu neformālām apmācībām “Kā izdzīvot savvaļā bez interneta?”
Maijs 2015 Šajā numurā:

 • Ozolaines TN ģimenes un mātes dienas svinības;
 • Sāk izsniegt pārtikas pakas vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem;
 • Rainim un Aspazijai 150;
 • Pasākumi PII “Jaņtārpiņš”" un Liepu pamatskolā tuvojās noslēgumam 2014./2015.m.g.;
 • Atbalsts diviem Vides aizsardzības fonda projektiem Ozolainē;
 • Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām;
 • OzO jaunieši ciemojās Briselē un Eiropas Parlamentā;
 • Maija dziedājumi pie pagasta krucufiksiem un svētvietās;
 • Brauciens uz Kalsnavas arborētumu.
Aprīlis 2015 Šajā numurā:

 • Ozolaines pagasta pārvalde rīko sabiedrisko apspriešanu par ierosinājumu pagasta pārvaldes administratīvai ēkai pārvākties uz Sociālo māju Balbišos;
 • Izsludināts spodrības mēnesis;
 • Bekšos uzsāk šķirot atkritumus;
 • Teātra diena novada bērnudārziem;
 • Liepu pamatskolas aktualitātes;
 • OzO jaunieši dosies ceļojumā uz Briseli;
 • Brīvpratīgais darbs “Rēzeknes pusmaratonā 2015″;
 • Aicinām ziņot par cilvēkiem, kuri sadzīves atkritumus izmet publiskajās vietās.
Marts 2015 Šajā numurā:

 • Rēzeknes novada pašvaldības deputāti pieņemšanas datumi un laiki Ozolaines pagastā;
 • Izsludināts konkurss “Izgatavo putnu būrīti”;
 • Par ierobežojumiem uz Ozolaines pagasta autoceļiem;
 • Par Robežu ielas 13a ielas apgaismojuma elektroapgādi;
 • Ozolaines Tautas namā uzsācis darbu senioru interešu pulciņš “Uguntiņa”;
 • Kampišķu vecticībnieku lūgšanas nams pieteicies pasākumam “Banzīnu nakts 2015″.
OZOLAINE.LV
Februāris 2015.
Šajā numurā:
* Par lielākajiem Ozolaines pagasta pārvaldes plāniem 2015.gadā;
* 28.februārī pl.15:00 Liepu pamatskola rīko Absolventu vakaru;
* Par Ozolaines pagasta Ceļa fondu 2015. gadā un Dzirksteles ielas rekonstrukcijas aktualitātes;
* Aktīvie OzO jaunieši svin savu pirmo dzimšanas dienu.
OZOLAINE.LV
J
anvāris 2015
Šajā numurā:
* Ozolaines pagasta pārvalde sagatavojusi 2015. gada budžetu;
* PII “Jāņtārpiņš” siltināšana veiksmīgi tuvojas noslēgumam;
* Tautas nama ziņas
* OzO jauniešu paveiktais 2014. gadā un plāni 2015;
* Ritiņu hokeja komandai jauni tērpi.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0