2014. gads

Publicēts 01.01.2014
KANTINIEKU ZIŅAS  
KANTINIEKU ZIŅAS

Decembris 2014

19.12.2014. Kantinieku pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā:

 • Aktualitātes pagastā, novadā, Latvijā
 • Izmaiņas sociālajā jomā
 • Sporta un atputas ziņas
KANTINIEKU ZIŅAS
09.10.2014. Kantinieku pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā:

 • Darbīgā un talantīgā Onužānu ģimene Zīmeļovkas ciemā
 • Labiekārtošanas darbi pagastā
 • Informācija par grozījumiem Zvejniecības likumā
KANTINIEKU ZIŅAS
Jūnijs 2014
09.07.2014. Kantinieku pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā:

 • Informācija par Kantinieku pagasta reorganizāciju
 • Ar dokumentālās filmas un grāmatas prezentāciju atzīmēta rakstnieka Jāņa Klīdzēja simtgade
 • Kantinieku pagasta bibliotēkas jaunās grāmatas
KANTINIEKU ZIŅAS
18.03.2014
Kantinieku pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā:
 • Pārskats par Kantinieku pagasta pārvaldes budžetu
 • Informācija lauksaimniekiem
 • Bibliotēkas jaunumi
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0