Seminārs tūrisma uzņēmējiem

Publicēts 17.04.2018

16. aprīlī Rēzeknes novada pašvaldībā notika seminārs tūrisma uzņēmējiem, kurā uzņēmēji tika informēti par jaunākām aktualitātēm tūrisma nozarē un nepieciešamām zināšanām tūrisma uzņēmuma darba organizācijā.
Pārtikas veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes inspektore Inese Laizāne stāstīja par dzeramā ūdens obligātām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringa un kontroles kārtību tūrisma uzņēmumos (viesu, brīvdienu, lauku mājas) un virszemes un pazemes ūdens izmantošana, kas neapstrādātā veidā vai pēc speciālas sagatavošanas paredzēts patēriņam cilvēku uzturā, uztura pagatavošanai, izmantošanai mājsaimniecībā, vai tūrisma uzņēmumos(augstāk minētajos). PVD pārstāve stāstīja arī par darbībām, kādas veicamas tūrisma uzņēmumu īpašniekiem (viesu, brīvdienu, lauku mājās), lai uzsāktu viesu ēdināšanu.
Ļoti interesants stāstījums bija Andrim Kleperam (Dr.geogr., Vidzemes Augstskolas un HESPI institūta, docents, pētnieks) par tirgzinību un konkurētspēju tūrismā, vienota galamērķa veidošanu un sadarbību tūrismā iesaistītajiem. Stāstījums un prezentācija bija ar piemēriem un katrai tēmai klāt gan statistika, gan secinājumi par procesu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas pārstāvji īsumā pastāstīja par vispārīgiem ugunsdrošības noteikumiem tūrisma uzņēmumos un ugunsdzēsības aparātu izmantošanu, to derīguma termiņu kontroles kārtību uzņēmumos, dūmu detektoru izvietošanu, to pārbaudi.
Interesanta bija Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas docētāju prezentācija par Rēzeknes novada tūrisma mītņu apsekošanas rezultātiem. Apsekošana notika 2017. gada vasarā, apmeklējot tūrisma uzņēmumus “slēptā viesa” statusā. Vērtēti tika vairāk kā 50 pakalpojuma kvalitātes kritēriji, sākot ar pirmreizējās komunikācijas (atbildes uz e-pastiem, telefona zvaniem) un klātienes apmeklējuma laikā vērtēšanu līdz došanās laikam prom no tūrisma uzņēmuma. Kopumā labi vērtējumi bija par komunikāciju, sirsnību un viesmīlību. Varētu uzlabot materiālās bāzes un aprīkojuma kvalitāti .

Ligita Harčevska,
Rēzeknes novada TIC vadītāja
Diānas Seleckas foto

DSC_0297DSC_0302

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0