Publicēts 20.01.2021
Biedrība ESTO īsteno sabiedrības līdzdalību veicinošas aktivitātes projektā „Klausies. Saproti. Rīkojies!”
Šobrīd ir sākušās pirmās aktivitātes trīs gadu projektā „Klausies, Saproti. Rīkojies!”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos un sekmēt Latgales reģiona iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.01.2021
Rāznas Nacionālā parka biedrība rīko projektu konkursu
Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība” izsludina projektu konkursu Kaunatas pagastu apvienības iedzīvotājiem un organizācijām (jauniešu centriem, skolām, kultūras namiem utml.).
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2020
Top Kopienu resursu centrs Rogovkā
Rēzeknes novada pašvaldība 2019. gadā iesaistījās Izglītības iniaciatīvu centra un British Council īstenotajā projektā “Darbīgās kopienas”. Projekta ietvaros 2020. gada pavasarī tika izveidots Kopienu resursu centrs brīvā dabā, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas teritorijā. Savukārt 2021. gada janvārī tiek plānots atvērt Kopienu resursu centru Nautrēnu vidusskolas telpās Rogovkā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.12.2020
Izdots latgaliešu tautasdziesmu džeza apdaru albums TAIDS DŽEZS
Bērzgales pagasta kultūras biedrības “Viktorija” īstenotā projekta ietvaros tapis piecu latgaliešu tautasdziesmu džeza apdaru albums “TAIDS DŽEZS”. Albumā ietvertas tautasdziesmu “Oki, nalej leiteņ!”, “Aizguoja sauleite”, “Man zeileite viesti nese”, “Touli dzeivoj”, “Meitas guoja vakareitu” džeza apdares.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2020
Turpinās sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekts
Kopš šī gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā”. Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rēzeknes novada teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2020
Jauns tūrisma maršruts vedīs pa industriālā mantojuma pēdām
2019. gada nogalē aizsākās starptautisks projekts LV-RU-029 “Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide”. Projekta laikā paredzēts izveidot jaunu tūrisma maršrutu, kas vedīs caur Rēzeknes novadu (Lūznavā), Pleskavas apgabalu (Pļussā) un Ļeņingradas apgabalu (Lugā). Tūristi varēs iepazīties ar 19. gadsimta beigu Latvijas un Krievijas industriālo mantojumu, lai labāk izprastu sabiedrības attīstību un vēsturi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.11.2020
350 mājsaimniecības saviem spēkiem sarūpējušas dārza labumus sev un līdzcilvēkiem
Šogad Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītajos dārzkopības projektos iesaistījās par 40% vairāk ģimeņu, nekā bija plānots. Sēklas, stādus un dārza piederumus pavasarī saņēma vairāk nekā 350 Latvijas ģimenes, lai čakli strādātu un tagad baudītu sava darba rezultātus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.11.2020
Skolotāji mācās integrēt tehnoloģijas pulciņu darbā
2020. gada 1. novembrī Rēzeknes novada pašvaldība kā vadošais partneris sāka īstenot Erasmus+ programmas finansēto projektu “INTEGRA”. Tā mērķis ir atjaunot un dažādot esošo skolēnu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu. Projekta laikā dažādu priekšmetu un pulciņu skolotāji mācīsies integrēt robotiku un tehnoloģijas ne tikai fizikā vai matemātikā, bet arī svešvalodās, mākslā un darbā ar īpašajiem bērniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.11.2020
Sarkaņos atjaunots zvanu tornis
2020. gadā tika izstrādāts zvanu torņa restaurācijas projekts par kopsummu 32 ar pusi tūkstoši eiro. VNMKP šiem darbiem piešķīra 20 000.00 EUR, 8 000.00 EUR piešķīra Rēzeknes novada pašvaldība no kultūras pieminekļu saglabāšanai paredzētās līdzfinansējuma programmas, pārējais finansējums – draudzes ziedojumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2020
Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība „Sidrabrasa” darbībā
Projekts ”Zini un dari”, Rēzeknes novada lauku sievietēm tuvojas noslēgumam. Tā mērķis ir palīdzēt sievietei apzināt sevi un savu vietu sabiedrībā, atbildību par savu un līdzcilvēku veselību.
 Lasīt vairāk