• Rēzeknes novada domes apsveikums... Ziemassvētkos
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-domes-apsveikums-ziemassvetkos/
 • Rēzeknes novadā darbojas iedzīvotāju... konsultatīvās padomes
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-darbojas-iedzivotaju-konsultativas-padomes/
 • Satiec savu meistaru Rēzeknes novadā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/satiec-savu-meistaru-rezeknes-novada/
 • Lūznavu pieskandināja džezs
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/luznavu-pieskandinaja-dzezs/
 • Rēzeknes novada skolas mācību gadam ir... gatavas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-skolas-macibu-gadam-ir-gatavas/
 • Jaunīšim vuica, ka byut latgalīšam ir... stileigi
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/jaunisim-vuica-ka-byut-latgalisam-ir-stileigi/
 • Rāznas ezerā ielaiž zušu mazuļus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/raznas-ezera-ielaiz-zusu-mazulus/
 • Lūznavas muižas piecgadi svin ar pikniku... vasaru
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/luznavas-muizas-piecgadi-svin-ar-pikniku-vasaru/
 • Kopības skrējiens apkārt Rēzeknes novadam
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/kopibas-skrejiens-apkart-rezeknes-novadam/
 • Sikspārņu izziņas vakars Lūznavas muižā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/siksparnu-izzinas-vakars-luznavas-muiza/
 • Covid-19 ir pārbaudījums arī... lauksaimniekiem
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/covid-19-ir-parbaudijums-ari-lauksaimniekiem/
 • Rēzeknes novada pašvaldībā top jauns... teritorijas plānojums
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-pasvaldiba-top-jauns-teritorijas-planojums/
 • Rēzeknes novada bērni saņem pārtikas... pakas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-berni-sanem-partikas-pakas/
 • Pagastos atsāk klientu pieņemšanu... klātienē
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/pagastos-atsak-klientu-pienemsanu-klatiene/
 • Latgalē paplašinātas putnu vērošanas... iespējas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/latgale-paplasinatas-putnu-verosanas-iespejas/
 • Stoļerovā 4. maijā stāda kokus un... košumkrūmus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/stolerova-4-maija-stada-kokus-un-kosumkrumus/
 • Piegādā informatīvos izdevumus par... COVID-19
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/piegada-informativos-izdevumus-par-covid-19/
 • Rāznā zivju nārsta laikā pastiprina... kontroli
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/razna-zivju-narsta-laika-pastiprina-kontroli/
 • Pielāgo mikroautobusu COVID-19 pacientu... transportēšanai
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/pielago-mikroautobusu-covid-19-pacientu-transportesanai/
 • Tiešraide par aktuālākajiem jautājumiem... Rēzeknes novadā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/tiesraide-par-aktualakajiem-jautajumiem-rezeknes-novada/
 • Tiešraide par aktuālākajiem jautājumiem... Rēzeknes novada izglītībā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/tiesraide-par-aktualakajiem-jautajumiem-rezeknes-novada-izglitiba/
 • ŪTAC “Bāka” tiks iznomāts... privātuzņēmumam
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/utac-baka-tiks-iznomats-privatuznemumam/
 • Rēzeknes novadā mudina atsavināt... pašvaldības dzīvokļus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-mudina-atsavinat-pasvaldibas-dzivoklus/
 • Rēzeknes novada jaunatnes gada balva 2019
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-jaunatnes-gada-balva-2019/
 • Gaigalavas amatierteātrim... “Bikovīši” 25 gadu jubileja
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/gaigalavas-amatierteatrim-bikovisi-25-gadu-jubileja/
 • Rēzeknes novadā piemin Latgales... atbrīvošanas kauju simtgadi
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-piemin-latgales-atbrivosnas-kauju-simtgadi/
 • Rēzeknes novada vokālā studija atskatās... uz paveikto
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-vokala-studija-atskatas-uz-paveikto/
 • Rēzeknes novada jaunais ērģeļmūzikas... talants
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-jaunais-ergelmuzikas-talants/
 • Skolotāju diena Rēzeknes novadā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/skolotaju-diena-rezeknes-novada/
 • Projekta “Aging in komfort”... noslēguma konference Rēzeknē
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/projekta-aging-in-komfort-nosleguma-konference-rezekne/
 • Rēzeknes novadā iegādāts mobilais... transports aprūpei mājās
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-iegadats-mobilais-transports-aprupei-majas/
 • Bitenieks Žanis Jesko
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/bitenieks-zanis-jesko/
 • Rikavas etnogrāfiskajam ansamblim – 65
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rikavas-etnografiskajam-ansamblim-65/
 • Rēzeknes novada dienas 2019
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-dienas-2019-2/
 • Viesu māja “Svilpaunieki”... Lūznavā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/viesu-maja-svilpaunieki-luznava/
 • Rēzeknes novada dienas 2019
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-dienas-2019/
 • Rēzeknē runā par administratīvi... teritoriālo reformu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezekne-runa-par-administrativi-teritorialo-reformu/
 • Atgriežas Latgalē un atver kafijas... grauzdētavu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/atgriezas-latgale-un-atver-kafijas-grauzdetavu/
 • Dricānos izveido jaunu NMPD punktu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/dricanos-izveido-jaunu-nmpd-punktu/
 • Ziemas prieku festivāls “Snīga... cylvāks” Sarkaņkalnā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/ziemas-prieku-festivals-sniga-cylvaks-sarkankalna/
 • Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pieprasīti
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/algoti-pagaidu-sabiedriskie-darbi-pieprasiti/
 • Rēzeknes novadā notiek Latgales biškopju... konference
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-notiek-latgales-biskopju-konference/
 • Rēzeknes novada jaunatnes gada balva 2018.
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-jaunatnes-gada-balva-2018/
 • Rēzeknes novadā jauns pagastu modelis (LRT)
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-jauns-pagastu-modelis-lrt/
 • Rēzeknes novada reformas modelis (Re TV)
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novads/
 • Kanādas pārstāvji viesojas Nautrēnu... vidusskolā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/kanadas-parstavji-viesojas-nautrenu-vidusskola/
 • “Es esmu Latvija!” izskan arī... Rēzeknes novadā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/es-esmu-latvija-izskan-ari-rezeknes-novada/
 • Franča dienas Kolnasātā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/franca-dienas-kolnasata-2/
 • Mazpulki veicina jauniešu interesi... lauksaimniecībā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/mazpulki-veicina-jauniesu-interesi-lauksaimnieciba/
 • Rāznas ezerā pavairo zandartu resursus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/raznas-ezera-pavairo-zandartu-resursus/
 • Noslēdzās ikgadējais Rēzeknes novada... jauniešu forums
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/nosledzas-ikgadejais-rezeknes-novada-jauniesu-forums/
 • Lubāna mitrājā jaunas iespējas putnu... vērotājiem
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lubana-mitraja-jaunas-iespejas-putnu-verotajiem/
 • Bērzgalē sumināti Rēzeknes novada... skolotāji
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/berzgale-suminati-rezeknes-novada-skolotaji/
 • Rēzeknes novadā risina dzīvojamā fonda... jautājumus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-risina-dzivojama-fonda-d/
 • Rēzeknes novadā īsteno krīzes centra... pilotprojektu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-isteno-krizes-centra-pilotprojektu/
 • Rēzeknes novadā pārbūvē grants... autoceļus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-parbuve-grants-autocelus/
 • Maltas vidusskola turpina attīstīties
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/maltas-vidusskola-turpina-attistities/
 • Lūznavā norisinājās diskusija par... reģionālajiem ainavu dārgumiem
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/luznava-norisinajas-diskusija-par-regionalajiem-ainavu-dargumiem/
 • Janopoles Romeru mantojums atgriezās... dzimtenē
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/janopoles-romeru-mantojums-atgriezas-dzimtene/
 • Rēzeknes novada skolas jaunajam mācību... gadam gatavas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-skolas-jaunajam-macibu-gadam-gatavas/
 • Aizvadīti Rēzeknes novada svētki 2018
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/aizvaditi-rezeknes-novada-svetki-2018/
 • Dricānos notika Vispasaules dricāniešu... saiets
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/dricanos-notika-vispasaules-dricaniesu-saiets/
 • Mākslas pikniks Lūznavas muižā jau trešo... reizi
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/makslas-pikniks-luznavas-muiza-jau-treso-reizi/
 • Zosnā izskanēja Dabas koncertzāles... noslēdzošā performance
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/zosna-izskaneja-dabas-koncertzales-nosledzosa-performance/
 • Gaidīsim Rēzeknes novada svētkos 2018.
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/gaidisim-rezeknes-novada-svetkos-2018-2/
 • “Pīteru ryucīņs jau piekto reizi... Bērzgalē”
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/piteru-ryucins-jau-piekto-reizi-berzgale/
 • Restaurētas Nautrēnu katoļu baznīcas... ērģeles
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/restauretas-nautrenu-katolu-baznicas-ergeles/
 • Bākā atklāj vasaras aktīvās atpūtas... sezonu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/baka-atklaj-vasaras-aktivas-atputas-sezonu/
 • Svinīgi atklāj militāro bāzi Lūznavā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/svinigi-atklaj-militaro-bazi-luznava/
 • Rēzeknes novadā godina labākos skolēnus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-godina-labakos-skolenus/
 • Kinologa profesiju popularizē skolās
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/kinologa-profesiju-popularize-skolas/
 • Lendžos notika garīgās mūzikas svētki... “Cauri laikiem”
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lendzos-notika-garigas-muzikas-svetki-cauri-laikiem/
 • Iedvesmas cilvēki svinēja 4. maiju... Kolnasātā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/iedvesmas-cilveki-svineja-4-maiju-kolnasata/
 • Podnieku dienu 2018 izstāde – pirmā... Lūznavas šķūnī
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/podnieku-dienu-2018-izstade-pirma-luznavas-skuni/
 • Lūznavas muižā nosvinēja 3 gadu jubileju
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/luznavas-muiza-nosvineja-3-gadu-jubileju/
 • Pasniegtas balvas konkursā “Rēzeknes... novada uzņēmums 2017″
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/pasniegtas-balvas-konkursa-rezeknes-novada-uznemums-2017″/
 • Rēzeknes novadā notiek pirmās robotikas... sacensības
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-notiek-pirmas-robotikas-sacensibas/
 • Rēzeknes novada skolēni veido uzņēmumus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-skoleni-veido-uznemumus/
 • Seminārs “Viņpus izrāviena” iedvesmo... Rēzeknes novada jaunos uzņēmējus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/seminars-vinpus-izraviena-iedvesmo-rezeknes-novada-jaunos-uznemejus/
 • Pasniegtas Rēzeknes novada Jaunatnes gada... balvas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/pasniegtas-rezeknes-novada-jaunatnes-gada-balvas/
 • Sporto kopā ar Eiropā ātrāko skrējēju
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/sporto-kopa-ar-eiropa-atrako-skrejeju/
 • Feimaņos izskan “Baltā dziesma”
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/feimanos-izskan-balta-dziesma/
 • “Telpa atbalsīm”- digitālā māksla... Lūznavas muižā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/telpa-atbalsim-digitala-maksla-luznavas-muiza/
 • Maijā darbu uzsāk Rēzeknes novada vienotie... KAC
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/90335/
 • Rēzeknes novadā augstu godā mākslu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-augstu-goda-makslu/
 • Lūznavā veidos NBS militāro bāzi
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/luznava-veidos-nbs-militaro-bazi/
 • Atzinības rakstu pasniegšana Rēzeknes... novada iedzīvotājiem
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/atzinibas-rakstu-pasniegsana-rezeknes-novada-iedzivotajiem/
 • Vērtē Rāznas Nacionālā parka attīstību... 10 gados
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/verte-raznas-nacionala-parka-attistibu-10-gados/
 • Kaunatā skolu tīkla pētījumu vērtē... kritiski
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/kaunata-skolu-tikla-petijumu-verte-kritiski/
 • Vīnuoti, tok na vīnaidi! Pirmais Latgales... kongress un Latgolys symtgadis kongress
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/vinuoti-tok-na-vinaidi-pirmais-latgales-kongress-un-latgolys-symtgadis-kongress/
 • Vīnuoti, tok na vīnaidi! Diskusija :... “Tautsaimniecības attīstības programma Austrumu pierobežā”
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/vinuoti-tok-na-vinaidi-diskusija-tautsaimniecibas-attistibas-programma-austrumu-pierobeza/
 • Latgalē top unikāls inline hokeja laukums
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/latgale-top-unikals-inline-hokeja-laukums/
 • Fotogrāfijās iemūžina cilvēkus un... norises Rēzeknes novadā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/fotografijas-iemuzina-cilvekus-un-norises-rezeknes-novada/
 • Rēzeknes novada pedagogi krāšņi svin... profesionālos svētkus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-pedagogi-krasni-svin-profesionalos-svetkus/
 • Latgalē attīstās digitālā māksla
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/latgale-attistas-digitala-maksla/
 • Kritiskā situācija Lubānā novērsta
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/kritiska-situacija-lubana-noversta/
 • Ūdens izskalo Lubāna ezera Ziemeļu dambi
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/udens-izskalo-lubana-ezera-ziemelu-dambi/
 • Eiropas kultūras mantojuma dienas Lūznavas... muižā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/eiropas-kulturas-mantojuma-dienas-luznavas-muiza/
 • Rēzeknes novada stipro skrējiens... “Ančupānu trokīs”
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-stipro-skrejiens-ancupanu-trokis/
 • Franča Trasuna muzejam – 25
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/franca-trasuna-muzejam-25/
 • Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/dzivo-veseligi-rezeknes-novada/
 • Aktuālā diskusija 23.05.2017.
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/aktuala-diskusija/
 • Rogovkā turpina kopt večerinku tradīciju
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rogovka-turpina-kopt-vecerinku-tradiciju/
 • Rēzeknes novadā apmācības par droniem
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-apmacibas-par-droniem/
 • Godināti izcilākie Rēzeknes novada... iedzīvotāji
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/godinati-izcilakie-rezeknes-novada-iedzivotaji/
 • Cimboļu mūzikas svētki arī Lūznavas... muižā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/cimbolu-muzikas-svetki-ari-luznavas-muiza/
 • Ungārijas dienas Lūznavas muižā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/ungarijas-dienas-luznavas-muiza/
 • LRTV studijas viesis – Izglītības... pārvaldes vadītājs Guntars Skudra
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lrtv-studijas-viesis-izglitibas-parvaldes-vaditajs-guntars-skudra/
 • Lubāna ezerā maluzvejnieku arvien mazāk
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lubana-ezera-maluzvejnieku-arvien-mazak/
 • Rēzeknes novada pedagogi svin profesionālos... svētkus Maltā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-pedagogi-svin-profesionalos-svetkus-malta/
 • Lubāna ezera noslēpumi izzināti sešos... novados
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lubana-ezera-noslepumi-izzinati-sesos-novados/
 • “Stirnu Buks” pirmo reizi Latgalē
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/stirnu-buks-pirmo-reizi-latgale/
 • Bēthovens nav tikai suns – skolēni... apgūst kamermūziku Nautrēnu vidusskolā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/bethovens-nav-tikai-suns-skoleni-apgust-kamermuziku-nautrenu-vidusskola/
 • Rēzeknes novada slēgto skolu telpu liktenis
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-slegto-skolu-telpu-liktenis/
 • Pirmizrāde filmai par A.Jurdža dzimtas... pēcnācējiem
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/pirmizrade-filmai-par-a-jurdza-dzimtas-pecnacejiem/
 • Bērzgalē svin Antona Rupaiņa 110. jubileju
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/berzgale-svin-antona-rupaina-110-jubileju/
 • Latgales reģiona lauka taktiskais... vingrinājums “Zobens 2016”
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/latgales-regiona-lauka-taktiskais-vingrinajums-zobens-2016/
 • Bērzgalē svin rakstnieka Antona Rupaiņa... 110 gadu jubileju
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/berzgale-svin-rakstnieka-antona-rupaina-110-gadu-jubileju/
 • Bioloģiskais medus – Latvijas... eksportprece
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/biologiskais-medus-latvijas-eksportprece/
 • Rēzeknes novadā ābolu raža kā kurā... dārzā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-abolu-raza-ka-kura-darza/
 • Maltā notika 15. Rēzeknes un Viļānu... novada Grāmatu svētki
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/malta-notika-15-rezeknes-un-vilanu-novada-gramatu-svetki/
 • Latvijas stāsti. Pēteris Gailums
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/latvijas-stasti-peteris-gailums/
 • Pirmo reizi svin Ozolaines pagasta svētkus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/pirmo-reizi-svin-ozolaines-pagasta-svetkus/
 • Mitrums Latgalē mazina graudu kvalitāti un... cenu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/mitrums-latgale-mazina-graudu-kvalitati-un-cenu/
 • Ilzeskalnā tiek stiprināts dzimtās puses... patriotisms
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/ilzeskalna-tiek-stiprinats-dzimtas-puses-patriotisms/
 • VAC gaida 0 un B rēzus negatīvās... asinsgrupas donorus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/vac-gaida-0-un-b-rezus-negativas-asinsgrupas-donorus/
 • Bākas 5. gadadiena atzīmēta ar izstādes... atklāšanu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/bakas-5-gadadiena-atzimeta-ar-izstades-atklasanu/
 • Muzeju nakts pirmo reizi arī Lūznavas... muižā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/muzeju-nakts-pirmo-reizi-ari-luznavas-muiza/
 • Rēzeknes novada aktualitātes (26.05.2016.)
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-aktualitates-26-05-2016/
 • Meža dienās – aicina stādīt un saudzēt... zaļo rotu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/meza-dienas-aicina-stadit-un-saudzet-zalo-rotu/
 • Labiekārto Rēzeknes novada skolu... apkārtējo vidi
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/labiekarto-rezeknes-novada-skolu-apkartejo-vidi/
 • Aizritējušas Podnieku dienas – 2016
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/aizritejusas-podnieku-dienas-2016/
 • Global Schools projekts Rēzeknes novadā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/global-schools-projekts-rezeknes-novada/
 • Aktuālā diskusija 2016.19.04
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/aktuala-diskusija-2016-19-04/
 • Amatierteātris “Optimisti” svin... 20 gadu jubileju
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/amatierteatris-optimisti-svin-20-gadu-jubileju/
 • Jaunieši izvēlas dzīvi laukos
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/jauniesi-izvelas-dzivi-laukos/
 • Rēzeknes novada aktualitātes 22.03.2016.
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-aktualitates-22-03-2016/
 • LEARN izsludina projektu konkursu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/learn-izsludina-projektu-konkursu/
 • Tuvojas jau piektais Rēzeknes pusmaratons
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/tuvojas-jau-piektais-rezeknes-pusmaratons/
 • Latgales graudkopji negrib zaudēt pelņu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/latgales-graudkopji-negrib-zaudet-pelnu/
 • Ozolmuižas pagasta iedzīvotājai aprit 100... gadi
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/ozolmuizas-pagasta-iedzivotajai-aprit-100-gadi/
 • Speciālajā izglītībā nepieciešamas... krasas izmaiņas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/specialaja-izglitiba-nepieciesamas-krasas-izmainas/
 • Maltā atklāta daudzfunkcionālā zāle
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/malta-atklata-daudzfunkcionala-zale/
 • Pasniegti Rēzeknes novada Atzinības raksti
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/pasniegti-rezeknes-novada-atzinibas-raksti/
 • Andrejdiena 2015
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/andrejdiena-2015/
 • Lendžos svin ikgadējos pagasta svētkus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lendzos-svin-ikgadejos-pagasta-svetkus/
 • Lāčplēša goda zīmes pasniegšana... Lūznavas muižā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lacplesa-goda-zimes-pasniegsana-luznavas-muiza/
 • Rēzeknes novada skolēni piedalās LEGO... dienā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-skoleni-piedalas-lego-diena/
 • Jāuzlabo sociālo dienestu un Bāriņtiesu... sadarbība
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/jauzlabo-socialo-dienestu-un-barintiesu-sadarbiba/
 • Rāznas ezerā pastiprināti kontrolē... zvejniekus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/raznas-ezera-pastiprinati-kontrole-zvejniekus/
 • Podnieks un Gleznotāja. Aivars un Vēsma.
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/podnieks-un-gleznotaja-aivars-un-vesma/
 • Tiskādu bērnu namu gaida pārmaiņas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/tiskadu-bernu-namu-gaida-parmainas/
 • Feimaņu pagastā darbojas bērnu rotaļu... grupiņa
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/feimanu-pagasta-darbojas-bernu-rotalu-grupina/
 • Maltā notikušas pozitīvas pārmaiņas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/malta-notikusas-pozitivas-parmainas/
 • Godina Rēzeknes novada labākos skolotājus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/godina-rezeknes-novada-labakos-skolotajus/
 • Feimaņos dzīvo Supertēti
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/feimanos-dzivo-superteti/
 • Rēzeknes novadā piemin fotomākslinieku... Jāni Gleizdu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-piemin-fotomakslinieku-jani-gleizdu/
 • Grants ceļi kavē lauku teritoriju... attīstību
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/grants-celi-kave-lauku-teritoriju-attistibu/
 • Trūcīgās ģimenes izmanto iespēju iekopt... savu dārzu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/trucigas-gimenes-izmanto-iespeju-iekopt-savu-darzu/
 • Rēzeknes Novada diena 2015
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-diena-2015/
 • Latgales piensaimniekiem situācija ir... kritiska
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/latgales-piensaimniekiem-situacija-ir-kritiska/
 • Aizrit pēdējie mēģinājumi pirms... “Baltica 2015″
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/aizrit-pedejie-meginajumi-pirms-baltica-2015/
 • Rēzeknes novada aktualitātes 15.07.2015.... Saruna ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-aktualitates-15-07-2015-saruna-ar-rezeknes-novada-domes-priekssedetaju-monvidu-svarcu/
 • Pirmais Sieviešu deju kopu festivāls aizrit... Gaigalavā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/pirmais-sieviesu-deju-kopu-festivals-aizrit-gaigalava/
 • Jaunieši mēģina izdzīvot bez interneta
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/jauniesi-megina-izdzivot-bez-interneta/
 • Divmastu burinieks Rāznas ezerā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/divmastu-burinieks-raznas-ezera-2/
 • Rogovkā atklāts multifunkcionāls jaunatnes... iniciatīvu centrs
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rogovka-atklats-multifunkcionals-jaunatnes-iniciativu-centrs/
 • Foto plenērs fotogrāfa Jāņa Gleizda... piemiņai
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/foto-pleners-fotografa-jana-gleizda-pieminai/
 • Maltas vecākai iedzīvotajai Valentīnai... Čipānei – 100
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/maltas-vecakai-iedzivotajai-valentinai-cipanei-100/
 • Latgalē notiek tradicionālās Podnieku... dienas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/latgale-notiek-tradicionalas-podnieku-dienas/
 • Rēzeknes novadā atbalstīti... uzņēmējdarbības projekti
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-atbalstiti-uznemejdarbibas-projekti/
 • Maltas pagasta bibliotēkai ir sava... “rozīnīte”
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/maltas-pagasta-bibliotekai-ir-sava-rozinite/
 • Noslēdzies pirmais Rēzeknes un Viļānu... novada iedzīvotāju forums
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/nosledzies-pirmais-rezeknes-un-vilanu-novada-iedzivotaju-forums/
 • Skolēni pētī velotūrismu Latgalē
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/skoleni-peti-veloturismu-latgale/
 • Ozolaines jauniešiem – “OzO”... – viens gads
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/ozolaines-jauniesiem-ozo-viens-gads/
 • Ārzemnieki arvien vairāk adoptē bērnus no... Latvijas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/arzemnieki-arvien-vairak-adopte-bernus-no-latvijas/
 • Izsludina konkursu Rēzeknes novada... uzņēmējiem
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/izsludina-konkursu-rezeknes-novada-uznemejiem/
 • Raimonds Vējonis apmeklē Audriņu... traģēdijas atceres pasākumu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/raimonds-vejonis-apmekle-audrinu-tragedijas-atceres-pasakumu/
 • Maltas pagastā joprojām ekonomē ielu... apgaismojumu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/maltas-pagasta-joprojam-ekonome-ielu-apgaismojumu/
 • Par Atzinības krusta virsnieci kļūst... Marija Podnieka
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/par-atzinibas-krusta-virsnieci-klust-marija-podnieka/
 • Māls – Latvijas zelts
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/mals-latvijas-zelts/
 • Godināti Rēzeknes novada iedzīvotāji
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/godinati-rezeknes-novada-iedzivotaji/
 • Atstarojoša veste var glābt dzīvību
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/atstarojosa-veste-var-glabt-dzivibu/
 • Raidījums “Jaunatnes brīvā laika... pavadīšanas iespējas Maltā”
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/raidijums-jaunatnes-briva-laika-pavadisanas-iespejas-malta/
 • Maltas sieviešu korim... “Madariņa” – 15
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/maltas-sieviesu-korim-madarina-15/
 • Rēzeknē iestudēts literāri muzikālais... uzvedums “Francis”
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezekne-iestudets-literari-muzikalais-uzvedums-francis-2/
 • Keramiķa Staņislava Viļuma darbnīcā... atklāts jauns ceplis
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/keramika-stanislava-viluma-darbnica-atklats-jauns-ceplis-2/
 • Lubāna ezerā tika ielaisti 16 000 zandarta... mazuļu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lubana-ezera-tika-ielaisti-16-000-zandarta-mazulu/
 • Lauksaimnieku tirdziņš Rēzeknes novada... domē
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lauksaimnieku-tirdzins-rezeknes-novada-dome/
 • Rēzeknes novada cūku audzētāji –... smagas izvēles priekšā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-cuku-audzetaji-smagas-izveles-prieksa/
 • Šī gada raža apmierina Latgales... graudaudzētājus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/si-gada-raza-apmierina-latgales-graudaudzetajus/
 • Aviācijas diena Rēzeknes novadā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/aviacijas-diena-rezeknes-novada/
 • Rēzeknes novada Nautrēnu baznīcai 100
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-nautrenu-baznicai-100/
 • Etnogrāfiskajam ansamblim “Rikava”- 60
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/etnografiskajam-ansamblim-rikava-60-2/
 • Antas Rugātes izstāde “Bākā”
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/antas-rugates-izstade-baka/
 • Ģimenes diena – Vērēmu pagastā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/gimenes-diena-veremu-pagasta/
 • Aizvadītas Rēzeknes novada dienas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/aizvaditas-rezeknes-novada-dienas/
 • Lauku diena Viļānos 2014
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lauku-diena-vilanos-2014-2/
 • Zvejnieksvētki Nagļos
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/zvejnieksvetki-naglos/
 • Latgales augļkopji necer uz labu ražu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/latgales-auglkopji-necer-uz-labu-razu/
 • Amatnieku diena Maltā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/amatnieku-diena-malta/
 • Rēzeknes novada koris “Ezerzeme”... ieguva zeltu Pasaules koru olimpiādē
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-koris-ezerzeme-ieguva-zeltu-pasaules-koru-olimpiade/
 • Maltā notikusi iedzīvotaju sapulce
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/malta-notikusi-iedzivotaju-sapulce/
 • Elektrisko ģitāru izgatavošana –... hobijs, kas atmaksājas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/elektrisko-gitaru-izgatavosana-hobijs-kas-atmaksajas/
 • Plānots reorganizēt Kantinieku pagasta... pārvaldi
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/planots-reorganizet-kantinieku-pagasta-parvaldi/
 • Latgalē populāra kļūst putnu vērošana
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/latgale-populara-klust-putnu-verosana/
 • Arvien jauni saslimšanas gadījumi ar... Āfrikas cūku mēri
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/arvien-jauni-saslimsanas-gadijumi-ar-afrikas-cuku-meri/
 • Viļānos notiek Lauku diena
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/vilanos-notiek-lauku-diena/
 • Siena svētki Rikavā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/siena-svetki-rikava/
 • Borisovkas vecticībnieku draudzē pēc... ugunsgrēka cer atjaunot dievnamu
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/borisovkas-vecticibnieku-draudze-pec-ugunsgreka-cer-atjaunot-dievnamu/
 • Rēzeknes novada domē notiek seminārs... “Start strong”
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/rezeknes-novada-dome-notiek-seminars-start-strong/
 • Latvijas zirgu audzētāju diena Latgalē
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/latvijas-zirgu-audzetaju-diena-latgale/
 • LRT sižets: Bērnu un jauniešu folkloras... kopu sarīkojums Gaigalavā
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lrt-sizets-bernu-un-jauniesu-folkloras-kopu-sarikojums-gaigalava/
 • LRT sižets: Latgalē populāra kļūst putnu... vērošana
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lrt-sizets-latgale-populara-klust-putnu-verosana/
 • LRT sižets: Plānots reorganizēt Kantinieku... pagasta pārvaldi
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lrt-sizets-planots-reorganizet-kantinieku-pagasta-parvaldi/
 • LRT sižets: Elektrisko ģitāru... izgatavošana – hobijs, kas atmaksājas
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lrt-sizets-elektrisko-gitaru-izgatavosana-hobijs-kas-atmaksajas/
 • LRT sižets: Maltā notikusi iedzīvotaju... sapulce
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lrt-sizets-malta-notikusi-iedzivotaju-sapulce/
 • LRT sižets: Vēlēšanu ABC tūres ietvaros... EP Informācijas biroja pārstāvji Feimaņos stāda ķiršus
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lrt-sizets-velesanu-abc-tures-ietvaros-ep-informacijas-biroja-parstavji-feimanos-stada-kirsus/
 • LRT sižets: Jānim Klīdzējam – 100
  https://horse.rezeknesnovads.lv/video/lrt-sizets-janim-klidzejam-100/