Projekti

Valsts kanceleja, pamatojoties uz ministriju sniegto informāciju, ir atjaunojusi Eiropas Savienības programmu, kas darbojas Latvijā, apkopojumu. Šajā informatīvajā materiālā iekļautas gandrīz 50 dažādas programmas, kurās finansējumam var pieteikties nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, mācību iestādes, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas. Programmu apkopojumā ir norādīts tās nosaukums, mērķi, kopējais finansējums, kā arī iespējamie finansējuma saņēmēji. Katrai programmai ir norādīta kontaktpersona Latvijā, kas var sniegt papildu informāciju par konkrēto programmu un atbildēt uz jautājumiem.

Papildus informācija: http://www.es.gov.lv/lat/es_/
Informācija par Eiropas Kopienas iniciatīvām un programmām